Oversigt set fra noedøst
.
Oversigt set fra nordvest
.
Borgbanken set fra det nordvestlige hjørne
.

Faktaboks

Kommune
Morsø Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
150576
Sted- og lokalitetsnummer
110403-6
Anlæg
Borg/Voldsted, Middelalder (dateret 1400 e.Kr. - 1535 e.Kr.)

Original fredningstekst

Kobbervold. Voldstedet består af en kvadratisk borgbanke, langs hvis topflade, der er spor af en randvold, som i hjørnerne når en højde af ca. 1 m over topfladen. Banken har været omgi- vet af en grav og en ydervold. Voldstedet er tæt bevokset med løv og nåletræer.

Undersøgelseshistorie

1925
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1957
Tinglysning - Kulturstyrelsen
1980
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorBeskadigelser: V for voldstedet i en afstand af ca. 40 m. er der i kanten af et af de nuværende vådområder sket en påkørsel af brokker, jord, ler, trærødder/stubbe o.lign. i 1978. Affaldet stammer dels fra nedrivning af ældre bygning, dels fra udgravning til nye bygninger, hvorfor affaldsdyngen fortrinsvis består af ler/jord. Ejeroplysning på skema. Bevoksning: 1980: Løvtræer
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Thy
2017
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Thy

Voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Borg/voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Middelalder

Middelalderen er betegnelsen for den periode, der følger umiddelbart efter vikingetiden. I løbet af ældre middelalder blev mange af de danske købstæder grundlagt, ligesom der skete en voldsom bebyggelsesudvidelse på landet med etablering af mange nye landsbyer. Hertil kommer etablering af borge og senere herregårde på store og små voldsteder overalt i landet. En del af disse er i dag bevarede som fortidsminder. Det samme gælder eksempelvis en række ruiner af delvis nedrevne bygningsværker både i byerne og på landet samt gravsteder, ødekirkegårde og helligkilder. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links