8825 del af stensætning på borgbankens ydre side i S, ved SØ-hjørne, kvadrer. med ydre stenrække ca. 1,5 m syd for. Set fra S.
.
8814 oversigt, grav i V. Set fra NNV.
.
8802 oversigt. Set fra SV.
.

Faktaboks

Kommune
Lolland Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
442376
Sted- og lokalitetsnummer
070302-54
Anlæg
Borg/Voldsted, Middelalder (dateret 1300 e.Kr. - 1535 e.Kr.)

Original fredningstekst

Havløkkegård voldsted. Et sydøst for Havløkkegård beliggende voldsted af samme navn. Det består af en ca. 40 x 50 m stor banke med størst udstrækning i nord-syd, omgivet på de tre sider af en ca. 10-15 m bred grav, der på den fjerde, mod syd, har karakter af et kær. Graven er nu udtørret. Banken såvel som gravens yderskrænt i vest og sydvest har kampestensatte sider. I nord og øst markeres gravens yderrand kun af en svag hæv- ning i terrænet. På banken, hvor der er konstateret spor af munkestenbygninger og kampestensfundamenter, vokser gam- le løvtræer. Iøvrigt ligger banker og grave hen i græs. Det samme gælder den nord for nordgaven liggende ladegårdsplads, der måler ca. 80 x 60 m med størst udstrækning i nord-syd. På dette fortidsminde må der således ikke opføres bygninger af nogen art. Det skal til stadighed henligge udyrket og må ikke fjernes, udjævnes eller beskadiges ved gravning, pløj- ning, nybeplantning, bortførsel af jord, sten og affald eller på nogen måde forstyrres. Stødoptagning er ikke til- ladt. Kreaturhold er kun tilladt på ladegårdsarealet, hvor den for græsning nødvendige overfladepløjning er tilladt. Med ejerens tilladelse kan Nationalmuseet lade fortidsmindet undersøge.

Undersøgelseshistorie

1878
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidTæt syd for Haverlykkegaard: et firsidet Voldsted med Vandfyldte Grave om. Bevoksning: 1984: Græs og Løvtræer
1964
Tinglysning - KUAS, Fortidsminder
1984
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorVoldsted, forefundet som beskrevet i fredningstekst, idet dog følgende bemærkes : Ladegårdspladsen N for selve voldstedet henlå som ager, tilsået med vintersæd. Fredningsteksten er ikke klart formuleret m.h.t. om deklarationen tillader dyrkning på ladegårdsbanken, eller, med andre ord : om ladegårdsbanken omfattes af betegnelsen "dette fortidsminde" (blåt kort, linie 11 ff), på hvilket bl.a. dyrkning forbydes. Efter berejserens mening er dyrkningen formentlig ulovlig, idet deklarationen nævner, at kreaturhold (kun) er tilladt på ladegårdsbanken, "hvor den for græsning nødvendige overfladepløjning er tilladt." På grund af forholdets uklarhed er påtale ikke forsøgt. ** Seværdighedsforklaring ** Smukt beliggende omgivet af gamle aske- og egetræer. Bevoksning: 1984: Græs og Løvtræer
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dk
2018
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dk

Voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Borg/voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Middelalder

Middelalderen er betegnelsen for den periode, der følger umiddelbart efter vikingetiden. I løbet af ældre middelalder blev mange af de danske købstæder grundlagt, ligesom der skete en voldsom bebyggelsesudvidelse på landet med etablering af mange nye landsbyer. Hertil kommer etablering af borge og senere herregårde på store og små voldsteder overalt i landet. En del af disse er i dag bevarede som fortidsminder. Det samme gælder eksempelvis en række ruiner af delvis nedrevne bygningsværker både i byerne og på landet samt gravsteder, ødekirkegårde og helligkilder. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links