203 oversigt. Set fra N.
.
9468 oversigt. Set fra S.
.
3524 to randstene i S. Set fra V.
.
3506 oversigt. Set fra SSV.
.

Faktaboks

Kommune
Lolland Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
442315
Sted- og lokalitetsnummer
070302-8
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Fælles kort for 4423-13, 14, 15. Tingl.: 1/7 1924, fredlyst af administrations-kommisionen for grevskabet Knuthenborg: kammerherre kgl. kommi- sarius H.V. Linnemann, kammerherre, hofjægermester A.V. Tesdorpf, gårdejer A.H. Lund. "Stubbehøj", 3,4 x 22 m. Om foden mindst 14 randsten, ind- til 3/4 m synlige over jorden, deraf halvdelen stående. Rævegrave. Med træer.

Undersøgelseshistorie

1856
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1878
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidStor Jordhøi af 13 Fods Høide, indhegnet og Kratbevokset. Dens Tværmaal er 90 Fod fra NV - til SØ, paa den anden Led 60 Fod. Den er velbevaret, og undtagen en Gravning i Toppen. Foden omgiven af en Dobbeltrække af store Randstene. Bevoksning: 1976: Løvkrat og Løvtræer
1924
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid"Stubbehøj", 3,4 x 22 m. Om Foden mindst 14 Randsten, indtil 3/4 m synlige oven Jord, deraf Halvdelen staaende, Resten skredne eller udfaldne. Fordybninger efter Rævegrave, samt saadanne. Buskads og Træer. Bevoksning: 1976: Løvkrat og Løvtræer
1954
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid"Stubbehøj", 3,4 x 22 m. Over foden mindst 14 randsten, indtil 3/4 m synlige over jord, deraf halvdelen staaende. Rævegrave. Træer.
1954
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1976
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøj (Stubbehøj). Beskrivelse : i nord ved højfod ses 10 randsten, også nogle i øst, rager op til 0,75 m op over jord. Enkelte stående. Rundt omkring, lige over højfod, især i vest, ses store sten fra forstyrret megalitanlæg ? Disse stens størrelse : mellem ca. 1 x 0,75 x 0,5 m ned til ca. 0,75 x 0,5 x 0,5 m. Beskadigelser : se Beskrivelse. Der synes at være pløjet tættere på højen med ændring i randsten siden frednings- berejsningen. Beliggenhed : tilsyneladende ret højt, men på flad eller let hvælvet slette. ** Seværdighedsforklaring ** Imponerende stort anlæg (gemmer det mon megalitanlæg ?). Karakteristisk landskabs-beliggenhed. Skal ses som del af højene sb. 16,18 - 22 og 31 samt sb. 9 og 10. Bevoksning: 1976: Løvkrat og Løvtræer
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dk
2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dkRundhøj. Synlige randstene: Ø 2, NØ 5, S 2. Flere næsten meterstore sten på højside i sydvest og i vest.
2018
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dk

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links