178 oversigt. Set fra SSV.
.
3482 oversigt. Set fra NV.
.

Faktaboks

Kommune
Lolland Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
442314
Sted- og lokalitetsnummer
070302-9
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Fælles kort for 4423-13, 14, 15. Tingl.: 1/7 1924, fredlyste af administrations-kommisionen for grevskabet Knuthenborg: Kammerherre, kgl. kom- missarius H.V. Linnemann, kammerherre, hofjægerme- ster A.V. Tesdorpf, gårdejer A.H. Lund. "Grydehøj", 5,1 x 30 m. Stærkt ujævn, med fordybninger i top og sider; navnlig mod sydøst en større sænkning fra et par meter sydøst for toppen til henimod foden. I nord er gravet ca. 6 m, nu med stejlside, lidt indenfor foden ses 8 randsten.

Undersøgelseshistorie

1856
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1878
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidVelbevaret Jordhøi, indhegnet og beplantet ligesom den foregaaende. Tværmaal: 54 Fod, Høide 10 Fod. Randstene om Foden. Bevoksning: 1976: Løvkrat og Løvtræer
1924
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid"Grydehøj", 5,1 x 30 m. Stærkt ujævn, med Fordybninger: Top og Sider, navnlig mod SØ en større Sænkning fra et Par m. sø for Toppen til henimod Foden. (Forsøgt Udgravning.) S.N. er afgravet ca. 6 m, nu med Stejlside. Lidt indenfor Foden skimtes Randsten, 8 ses i Overfladen, mest ca. 1 m fra Foden, der synes at være mindre Sten, det i Overfladen synlige er 1/3 - 1/2 m br. Krat og Træer. Bevoksning: 1976: Løvkrat og Løvtræer
1954
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid"Grydehøj", 5,1 x 30 m. Stærkt ujævn, med fordybninger i top og side, navnlig mod sydøst en større sænkning fra et par m sydøst for toppen til henimod foden. I nord er gravet ca. 6 m, men med stejlside. Lidt indenfor foden ses 8 randsten.
1954
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1976
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøj (Grydehøj). Beskrivelse : noget forgravet og ujævn form. Mod Ø og N randsten, der stikker op af jorden. De står et stykke indenfor højfod, ca. 1,5 m over markflade er deres overkant. Også i V og S ses enkelte randsten. Større adsplittede sten ses på højoverflade neden for randsten, men intet synligt spor af megalitkammer. Beskadigelser : se Beskrivelse. Noget forgravet. Øjensynlig gl. skade. Beliggenhed : tilsyneladende ret højt, men på flad eller let hvælvet slette. ** Seværdighedsforklaring ** Se skema for sb. 8. Bevoksning: 1976: Løvkrat og Løvtræer
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dk
2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dkRundhøj. 22 Synlige randsten: NV 8, NØ 6, ØNØ 3, Ø 1, S 3, SV 1.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links