1149 oversigt. Set fra SØ.
.
8254 banken oversigt. Set fra NØ.
.
8253 fundament nord på banken. Set fra NV.
.

Faktaboks

Kommune
Guldborgsund Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
4524151
Sted- og lokalitetsnummer
070605-28
Anlæg
Borg/Voldsted, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Hernæsholm voldsted. Voldstedet består af en ca. 200 m lang odde i Hejrede sø, der omgiver voldstedet mod vest, nord og øst. Mod syd afgræn- ses voldstedet af en vold og grav. Oddens yderste del består af en banke ca. 15 x 20 m, som ved et ca. 70 m langt dæmnings- agtigt stræk er forbundet med oddens sydlige del. På banken er der bevaret grundsten af en firsidet bygning. Volden, der mod syd afskærer odden fra land, er 10 - 12 m bred og hæver sig indtil 1 m over terræn'et. Langs voldens sydside er en lav indtil 5 m bred grav. Mod øst er graven forstyrret af en skovvej, der løber ud på odden. Voldstedet, der ligger i den sydøstlige vig af Hejrede sø, er bevokset med skov, som på banken antager karakter af krat. Fredningen omfatter hele odden indtil en linie 10 m syd for gavens bundlinie, jvf. vedlagte kopi af matrikelskort, hvor fredningsgrænsen er angivet. Ovennævnte mindesmærke må ikke udjævnes, ændres eller beska- diges på nogen måde ved gravning, pløjning, beplantning, bebyggelse og henkastning af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Ny beplantning må kun ske efter aftale med Nationalmuseet.

Undersøgelseshistorie

1854
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1879
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHernæs Holm [Herrens Holm]: her ligger en vinkeldannet stor jordvold med Grave foran ind mod Land. Bevoksning: 1984: Løvtræer og Nålekrat/-træer
1879
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1969
Tinglysning - KUAS, Fortidsminder
1984
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorVoldstedet Hernæsholm ("Herrernes Holm"). Forefundet i delvis ubeskadiget tilstand. Dog lod den imponerende vold og grav sig kun med nogen vanskelighed lokalisere, idet den S-lige trediedel af næsset er ulovligt tilplantet i flere tempi med graner, der nu er fra 2 til ca. 8 m. høje og under hvilke en overmåde tæt vegetation af nælder og tidsler hæmmede såvel overblik som fremtrængen. Fredningstekstens beskrivelse af næssets yderste del er misvisende. Voldstedet består af et naturligt næs i form af en lav moræneås, stort set lige bredt (ca. 50 m.) hele vejen ud til spidsen, som er nærmest afrundet. Yderst ude, ca. 25 m. fra næssets N-ende, ligger de beskrevne bygningslevn af en ca. 20 x 15 m. stor bygning (et tårn?), der fremtræder som knapt meterhøje, stenfyldte voldinger, der antyder bygningens grundplan. Flere steder ses større grundsten indgående i voldingerne. Der er intet spor af tegl. En del døde småtræer på ruinen slører indtrykket af denne. Herfra og indefter forløber næsset tilsyneladende naturdannet og ensbredt hele vejen ind til vold og voldgrav, der afskærer næssets noget bredere rod. Fredningstekstens omtale af en "banke" yderst, forbundet med voldstedets sydligere del ved "et ca. 70 m. langt, dæmningsagtigt stræk" forekommer uforståelig. ** Seværdighedsforklaring ** Særpræget voldsted, meget smukt beliggende. ** Sagsbehandlerkommentarer ** Døde småtræer på ruinen stort set ryddet væk. I næssets S-halvdel ca. fra volden og fremover er plantet tæt gran, 8-12-15 år, som gør det svært at se fortidsmindet. Bevoksning: 1984: Løvtræer og Nålekrat/-træer
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dk
2017
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dk

Voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Borg/voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links