1148 oversigt. Set fra S.
.
8243 sydligste sten med skåltegn på sydvendt side. Set fra SSØ.
.
8236 kammer. Set fra Ø.
.

Faktaboks

Kommune
Guldborgsund Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
4524115
Sted- og lokalitetsnummer
070605-46
Anlæg
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Skåltegn, Bronzealder (dateret 1700 f.Kr. - 501 f.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 9/7 1925, J.A. Wichfeld Dyssekammer af 3 bæresten, 1 tærskelsten og 1 dæksten (med et par skålgruber). Højen 0,75 x 12 m. Træer i skov. (Kårup vænge).

Undersøgelseshistorie

1854
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1879
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid(29) Paa en lille Jordhøining, omsat med Randstene (to tilbage) en fritliggende indvendig Kvadratisk Stendysse med Overligger paa hvis ene indadvendte Side der er Skaaldannede Fordybninger. Se Plan og Opmaaling. Bevoksning: 1984: Nålekrat/-træer
1880
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1924
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1925
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidI en lille Høj, 3/4 x 12 m staar et Stenkammer i nær N. S., indv. 1,55 x 1,30 m, 0,50 m h., udv. en Smule højere, med en Dæksten, som meget knebent dækker, 1,75 x 1,60 m br., 0,75 m h. hvilende paa østre og vestre Bæresten, med ujævn, nedadrundet Underside, rygdannet Overside, noget forvitret, men med i hvert Fald 2-3 skaalf. Fordybn. Bærestenene staar alle omtrent lodret, mod Nø og Nv med ca. 0,20 m. Mellemrum, medens den søndre Endesten midt paa slutter til Siderne. Denne Sten er kun 0,75 m h. og staar saaledes ovenpaa Jorden, medens de øvrige gaar lidt ned. Kamret gør i det hele ikke helt sikkert Indtryk af at være fra Oldtiden, selv om navnlig de 3 Sidesten er gode. "Dyssesten". Bevoksning: 1984: Nålekrat/-træer
1954
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidDyssekammer af 3 bæresten, 1 tærskelsten og 1 dæksten (med et par skålgruber). Højen 0.75 x 12 m. Træer i skov.
1954
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1982
Uspecificeret aktivitet - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1982
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1982
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1984
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
1984
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøj, 1,2 m. høj, på hvis top er et fritstående, kvadratisk dyssekammer sat af 4 bæresten. Hele anlægget måler 2,3 x 16,5 x 15,0 m. Indvendig måler kammeret 1,3 x 1,3 m. På bærestenene hviler en let forskubbet dæksten med mindst 7, sandsynligvis 10 skåltegn. På den S-lige bærestens S-vendte side ses mindst 44 skåltegn Dette usædvanlige forhold rejser spørgsmålet, om "bærestenen" i virkeligheden er (en del af) en dæksten. Men selv om stenen som den eneste bæresten synes at stå på den nuværende højoverflade, og tilmed hvilende på en gammel brudflade, er der ingen synlige tegn på, at den i nyeste tid skulle være blevet placeret som led i en restaurering ell. lign. Der er heller intet, der tyder på, at den skulle kunne være en afsprængt del af den eksisterende dæksten. Den i fredningstekst omhandlede "tærskelsten" er formentlig identisk med den N-lige bæresten. Der er ingen randsten omkring højen. Formentlig et noget "hårdt restaureret", delvis fejlopbygget dyssekammer. ** Seværdighedsforklaring ** Et monumentalt og let tilgængeligt fortidsminde, seværdigt også for sine mange og usædvanligt tydelige skåltegn. Bevoksning: 1984: Nålekrat/-træer
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dk
2017
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dk

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Jættestue

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Skåltegn

Skåltegn er mindre, cirkulære, indhuggede fordybninger i klippeflader eller på større og mindre sten. Der kendes enkelte skåltegn fra bondestenalderen (neolitikum ca. 4000-1700 f.v.t.), men de forbindes navnlig med bronzealderen (ca. 1700-500 f.v.t.), hvor de var særlig udbredt. De findes enkeltvis eller i grupper af flere skåltegn på samme sten og sammenlignes ofte med bronzealderens lidt mere komplicerede helleristninger, der er indhuggede motiver på klippeflader. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Bronzealder

Bronzealderen afløste stenalderen. Den har fået sit navn fra de mange bronzegenstande, der bl.a. er fundet i gravhøje samt nedsat i moser og åer som ofringer til guderne. Særlig karakteristisk for ældre bronzealder er rundhøjene, hvorfra flere opsigtsvækkende arkæologiske fund kendes, idet særlige bevaringsforhold i visse af gravhøjene har betydet, at den eller de gravlagte er yderst velbevarede. I yngre bronzealder gik indbyggerne fra jordfæstegrave til at brænde de døde på et ligbål og begrave dem i brandgrave. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links