Faktaboks

Kommune
Kerteminde Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
34184
Sted- og lokalitetsnummer
080113-51
Anlæg
Borg/Voldsted, Middelalder (dateret 1067 e.Kr. - 1535 e.Kr.)

Original fredningstekst

Voldstedet "Iskælderen". Voldstedet består af en rund, stejl borgbanke, hvis topfla- de er 12 m i diameter og ligger 5 til 6 m. Højere end den omgivende gravs bund. Borgbanken omgives af en sumpet, ringfor- met grav, hvis bund er 5 til 6 m bred i sydsiden, men her- fra løber noget bredere ud til begge sider, således at gra- ven har sin største bundbredde, 8 til 9 m i nordsiden af voldstedet. Over graven i nord fører en dæmning, der har borgbankens halve højde. Straks ovenfor gravens østre yder- skrænt begynder en lav vold, 3 til 4 m bred i basis, og med den ca. 1 m brede top liggende 2 m over gravens bund. Volden fortsætter sig videre langs gravens søndre yderskrænt og strækker sig herfra videre i vestlig retning bort fra vold- stedet. Foran volden, på den fra voldstedet vendende side, lig- ger 1,5 til 2 m bred grøft. Fredlysningen omfatter borghøj, grav og gravens skrænt er samt ovennævnte vold for så vidt den strækker sig langs graven og indenfor en afstand af 25 m fra voldstedet. Der må ikke bygges eller på anden måde foretages nogen forandring af overfladeforholdene - bortset fra be- plantning - på et bælte af 3 m's bredde udenom graven og volden, hvor denne strækker sig langs med graven. Ejeren forbeholder sig retten til at lade fjerne den på borg- bankens top anlagte iskælder.

Undersøgelseshistorie

1925
Tinglysning - KUAS, Fortidsminder
1995
Diverse sagsbehandling - Det Kulturhistoriske CentralregisterVoldsted stedfæstet med navn på 4 cm kort.
2009
Museal besigtigelse - KUAS, FortidsminderTilstandsvurdering 2009 af murværk mm.
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Odense Bys MuseerFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Borg/voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Middelalder

Middelalderen er betegnelsen for den periode, der følger umiddelbart efter vikingetiden. I løbet af ældre middelalder blev mange af de danske købstæder grundlagt, ligesom der skete en voldsom bebyggelsesudvidelse på landet med etablering af mange nye landsbyer. Hertil kommer etablering af borge og senere herregårde på store og små voldsteder overalt i landet. En del af disse er i dag bevarede som fortidsminder. Det samme gælder eksempelvis en række ruiner af delvis nedrevne bygningsværker både i byerne og på landet samt gravsteder, ødekirkegårde og helligkilder. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links