Oversigtsfoto set fra SØ
.
Oversigtsfoto set fra N
.
Oversigtsfoto set fra SV
.

Faktaboks

Kommune
Aarhus Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
221512
Sted- og lokalitetsnummer
141108-89
Anlæg
Borg/Voldsted, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Voldsted Voldstedet består af en let kuplet banke af nærmest oval plan, omgivet af tørre gravsænkninger. Banken afskæres delvis i øst af en jernbane. Gravene begrænses udvendigt af naturlige højder i nord og vest. I øst og syd er forholdene ændrede ved anlæg af henholdsvis jernbane og vej. Det fredede areal, der måler ca. 150 x 150 m, er under dyrkning. Fred- ningsgrænsen forløber i øst langs jernbanen, i syd langs vejen, i vest og nord i bunden af gravsænkningen langs dennes yderside. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, beplantning, bebyggelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Almindelig landbrugsmæssig drift af arealet er tilladt i samme omfang som hidtil, forudsat der ikke anvendes jord- bundsløsnere eller foretages nogen anden form for dyb jordbearbejdning.

Undersøgelseshistorie

1972
Tinglysning - Kulturstyrelsen
1982
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
1988
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorVoldstedet henligger i korn. En højspændingslinie af ældre dato krydser området i NØ/SV-lig retning. En lavspændingslinie krydser den sydlige del. Den omtalte jernbaneforlægning (F53-4239) er på ca. 5 m. og synes ikke at have skadet anlægget i nævneværdig grad. Afgrænsning som nævnt på fredningskartotekskort. Nyopmåling ikke foretaget. Såfremt dette ønskes, skal der nok laves en totalplan med højdekurver m.m. (er dog muligvis foretaget i forb. med §49-udgravning). Genbesigtigelse 1.6.1988: Situationen uændret. CHB
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård Museum
2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumVoldsted i dyrket mark.

Voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Borg/voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links