Faktaboks

Kommune
Syddjurs Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
22153
Sted- og lokalitetsnummer
141104-19
Anlæg
Langhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.)

Original fredningstekst

Langhøj, 4 x 15 x 40 m. 4 m høj mod øst. V-enden ødelagt af gravninger. Mod N en større sten. Bevokset med græs og krat i ager. NMI.: V-enden ødelagt af gravninger, og noget lavere. Med græs og krat i ager. Mod vest ses en større sten.

Undersøgelseshistorie

1894
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidRest af en Høj, Tendrup B, Hornslet S, Østerlisbjerg H, Randers A. Bakken, der hæver sig smukt afrundet og fra den lave og flade Mark, har en Længde af 64', Brede af 26' og Højde af 9'. Dog er denne hele Masse ikke en Højbygning, men den er for Størstedelen en Grusbanke paa hvis afrundede Top der er bygt en langagtig Høj dækket med Lyng og Græs. I dette Aar er der skeet Brud i Østenden og Nordsiden. Forhen har Bakken strakt sig mere mod Vest, men her har den ingen Højbygning havt. Nu er det Brudet der truer Højbygningen fra Østenden, og inden faa Dage er alt bort og udkjørt. Bevoksning: 1988: Løvkrat og Løvtræer
1947
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidLanghøj, 4 x 15 x 40 m, 4 m høj mod Øst. Vestenden ødelagt af Gravninger, og noget lavere. Med Græs og Krat i Ager. Mod Vest ses en større Sten.
1947
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1982
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorLanghøj. Længden Ø-V. Højde i østende (højeste pkt.) målt fra S. Bredden er meget vanskelig at bedømme p.g.a. afgravning, de 25 m. må betragtes som et gennemsnit. I det hele taget oprindelig form og dimensioner vanskelige at bedømme grundet kraftig tidl. graveaktivitet og nuværende tætte kratbevoksning. Anlægget er tidl. afgravet ved (nuværende) NØ-hjørne samt mod N og S. Vestenden umulig at bedømme mere eksakt p.g.a. kratbevoksning men synes også at være afgravet. Nogle større sten ved NV-hjørne, næppe in situ. Affald: En del henkastede brædder og plastik ved N- og S-lige højfod. Tillige et cykelstel mod S. Paragraf 53: Højspændingslinie og knallertbane er etableret, så vidt det vides på dispensation (se 1523/66 og ÅF 53-4545). Genbesigtigelse 1.6.1988: Situationen vanskelig at bedømme p.g.a. tæt bevoksning, men der synes ikke at være beskadigelser eller henligge affald af betydning. CHB Bevoksning: 1988: Løvkrat og Løvtræer
1988
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumLanghøj. Måler 20 m. Ø-V og 12 m. N-S. Gammel afgravning og rævegrave mod nord (afgravning har medført udhuling af nordsiden). Der ligger en stor sten ca. 10 m. nord for højen (hører evt. til anlægget). Bevokset med en del løvtræer.

Langhøj

Som navnet antyder, er langhøje aflange gravhøje med et rektangulært grundplan. De første langhøje blev opført allerede i den første periode af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.) og havde ligheder med de gravformer, som også anvendtes i kystområderne ved Østersøen og i området ud mod Atlanterhavet. Arkæologiske undersøgelser viser, at der over store geografiske områder har været udført ensartede ritualer ved langhøjene. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links