Faktaboks

Kommune
Syddjurs Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
22155
Sted- og lokalitetsnummer
141104-4
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Lav høj på bakketop, 1 x 15 m, udfyldt til alle sider. Med store graner i plantage.

Undersøgelseshistorie

1894
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidPlads for en Høj, Skovgaard, Hornslet S, Østerlisbjerg H, Randers A. Paa den saakaldte Rævebakke har der forhen været en mindre Høj, som næppe kjendes. Fodsteen eller andre Steen sees ikke. Rundtom og ovenpaa den er der anlagt en Plantning af Naaletræer. Bevoksning: 1982: Nålekrat/-træer
1947
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidLav Høj paa Bakketop, 1 x 15 m, udflydt til alle Sider. Med store Graner i Plantage.
1947
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1982
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor"Rævebakke". Højen henligger i stormfældet område og har ikke kunnet besigtiges og måles i nødvendigt omfang. De væltede træer har efterladt mange rodvæltere. Hele området er desuden totalt dækket af brombær som undervegetation. Ny aftale: På grundlag af at ejeren ønsker at rydde stykket for træer samt undervegetation for at foretage nybeplantning inden forår 1983 aftaltes at: Højen besigtiges og opmåles efter 1.11.1982. I forbindelse hermed aftales mere præcist hvordan og hvor tæt nyplantningen skal være. Ejer er indforstået med 5 m.-regel. Ejer ønsker medd. inden genbesigt. Genbesigtigelse 9.8.1982: Besigtiget efter rydning af stormfældet område jvf. aftale af 18.05.1982 med ejer. Højen temmelig udflydt. 2/3 dækket af brombær. Et par stubbe vil blive skubbet tilbage i opr. position ved nyplantningen af området. Der blev aftalt en 5 m.-zone uden om højen, indenfor hvilken der ikke må plantes. Ejer afmærkede under besigtigelsen denne zone med nedrammede pæle. HPB Bevoksning: 1982: Nålekrat/-træer
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet. Bevokset med krat og løvtræer.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links