Oversigtsfoto set fra SV
.
Oversigtsfoto set fra SV
.
Foto, oversigt
.

Faktaboks

Kommune
Syddjurs Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
221510
Sted- og lokalitetsnummer
141104-35
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Høj, 0,5 x 7 m; den synes for en stor del at bestå af sten; i østsiden en større lavning efter stentagning. Bevokset med store bøge, i skov. (11.10.2000: ovenstående er teksten fra det blå kort - den er øjensynlig forkert) NMI.: Tilføjet 1957, jvf. 714/57: Høj, 2 x 15 x 20 m; noget uregelmæssig. Bevokset med graner i skov. (ovenstående tekst er tinglyst i 1957)

Undersøgelseshistorie

1957
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, 2 x 15 x 20 m, noget uregelmæssig. Bevokset med graner i skov. Tilføjet 1957, jfr. j.nr. 714/57.
1957
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1957
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidSavmølle skov. Høj af uregelmæssig form, ca 20x15 m, 2 m høj. Jfr. 714/57. [[Fredet]]
1957
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidN01 714/57, 1079/56. Sb. 14.11.04-35. Højen besigtiget 4/4 57. Det er en noget uregelmæssig Høj, ca. 20x15 m, 2 m høj, bevokset med Graner i Skov. Fredningsværdig. Ligger paa Matr. Nr. 6a af Eskerod og tilhører Grd Torben Knuth, Vosnæsgaard pr. Løgten Vedlagt sagen: Korrespondance af d. 24/10, 27/10 1956 og d. 7/5 1957 ml. Dommer A. Fog, Fredningsnævnet for Randers Amtsrådskreds, Mariager, og N01. Besigtigelsesnotat af d. 4/4 1957 fra Th. Mathiassen, N01.
1982
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorLanghøj. Længde i N-S. Højest og bredest i nordenden. Tildels dækket af stormfældede træer og rodvæltere. En ældre rævegrav ved den SØ-lige ende. Sydendens tværmål kan ikke opgives p.g.a. væltede træer. Genbesigtigelse 1.6.1988: Området ryddet og tilplantet med rødgran. Bortset fra et enkelt sted er 5 m.-zonen overholdt. CHB Bevoksning: 1988: Nålekrat/-træer.
1988
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård Museum
2018
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumHøjen er bevokset med bregner, hindbær, brombær og anden lav bevoksning. Granerne er fældet.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links