Faktaboks

Kommune
Syddjurs Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
22156
Sted- og lokalitetsnummer
141104-2
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Rodskov matr.nr.11c : Høj i skel til matr.nr.11a af Rodskov. Høj i skel, 1 x 11 m. Delvis beplantet i plantage. Små grav- ninger i V-lige del.

Undersøgelseshistorie

1894
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, Skovgaard, Hornslet S, Østerlisbjerg H, Randers A. Denne Høj har været overpløjet i lang Tid, men i den senere [tid] har den faaet Fred, saa den for Tiden er græsklædt. Højen er bygt af Sand og deraf bestaar ogsaa dens Omgivelser. Om Brud vides intet. Den ligger meget højt paa en langagtig Aas mellem en Mose og en lang Sig. Bakken kaldes Aasenbakken. Der er for Tiden ikke Spor af Steen hverken større eller mindre. Bevoksning: 1982: Græs og Løvkrat
1947
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj i Skel. 1 x 11 m. Delvis beplantet i Plantage. Smaa Gravninger i vestlige Del.
1947
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1982
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor"Assenbakke". Høj. Længden målt i Ø-V. Temmelig udflydt. Højsiderne falder næsten jævnt sammen med bakkeskråningen, hvorfor periferien er svært afgrænselig. Højen er ifølge ejer ikke tinglyst. Der er foretaget nyplantning på bakkens sydskråning men ikke helt op til den formodede højfod, til ca. 2 m. derfra. Grundet usikkerheden vedr. afgrænsningen bør dette nok ikke foranledige fjernelse af træerne. Aftalt: At der ikke foretages yderligere nyplantning indenfor højzonen dvs. ca. 12 m. fra højeste pkt. Bevoksning: 1982: Græs og Løvkrat
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet. Meget uregelmæssig og udflydende. Bevokset med løvtræer.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links