Faktaboks

Kommune
Syddjurs Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
22151
Sted- og lokalitetsnummer
141106-37
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Høj, i østside en indgravning, hele overfladen ret ujævn, nordfod ødelagt af kreaturerne; 1,8 x 13 m. Bevokset med græs og spredte bjergfyr.

Undersøgelseshistorie

1894
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidRest af en Høj, Balskov B, Mørke S, Østerlisbjerg H, Randers A. Højen, som er gjennemgravet fra 3 Sider, har store Fodsteen. Fylden er Muld og begroet med Græs. Om Fund vides ikke noget. Bevoksning: 1988: Nålekrat/-træer
1946
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, i Østside en Indgravning, hele Overfladen ret ujævn, Nordfod ødelagt af Kreaturerne, 1,8 m høj, 13 m i Diameter. Bevokset med Græs og spredte Bjergfyr.
1946
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1982
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor"Ravnhøj". Længdemål N-S. Højden målt fra vest. Noget højere set fra Ø (ca. 4 m.). Den tidl. reg. indgravning i østsiden af toppen samt nævnte (blåt kort) kreaturskader henligger i græs. Overfladen stadig noget ujævn. Bevoksningen består af store, forkrøblede fyrretræer. Paragraf 53: 1) Mod vest og mod syd er der foretaget nyplantning af grantræer helt op til højfod. 2) Grusgraven (afsat på 4 cm.-kort) med kant 65 m. fra nordlige højfod fungerer nu som losseplads, hvilket virker skæmmende. De i j.nr. 1513/66 omtalte højspændingsmaster er etablerede. Råstof-før: Hentyder såvel til ovenstående grusgrav samt en forlængst tilgroet afgravning ca. 10 m. SV-V for højen. Ved sidstnævntes kant henligger en mindre bunke sten. Bør påtales: Ejers hustru gjort opmærksom på ovennævnte forhold. Denne kunne ikke på stedet tage stilling desangående. Det er sønnen af 1948-ejer, der nu ejer grunden. Det foreslås, at der rettes skriftlig henvendelse med krav om udbedring. Genbesigtigelse 1.6.1988: Grusgraven brugtes ikke længere til affald. Grantræerne stod der endnu. Der var mod vest og syd umiddelbart op til højfoden nedgravet en kunstig rævegrav. Det aftaltes med ejeren (ejeroplysninger på berejserskema), som var lidt forundret over, at han stadig ikke havde hørt fra os, at rævegraven skulle tilstoppes og åbningerne dækkes til. Endvidere at han skulle få tilsendt orientering om lovens bestemmelser. CHB Bevoksning: 1988: Nålekrat/-træer
1988
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet. Indgravning i østsiden ikke synlig. Kreaturskader ikke synlige. Kunstig rævegrav ikke synlig. De fleste af træerne omkring højen er væltet/fældet. Selve højen er bevokset med et løvtræ (flækket) samt gamle fyrretræer heraf et væltet mod vest, som har lavet en rodvælter i højen. Beliggende i tidligere skovstykke op til ager.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links