Faktaboks

Kommune
Syddjurs Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
221633
Sted- og lokalitetsnummer
141106-34
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Ny beskrivelse 1958: "Dejrhøj", ca. 3,5 m høj, ca. 26 m lang og ca. 24 m bred. Mod øst er der gravet et par meter af højen, således at siden her står noget stejlere. Bevokset med græs, krat og enkelte træer, i ager.

Undersøgelseshistorie

1894
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidRest af en Høj, Balle B, Mørke S, Østerlisbjerg H, Randers Højen er dyrket og udjævnet paa en lille Plet af Midten nær. Toppene er jevnet og her er anbragt en Flagstang. Højen har muldblandet Fyld. 64' i Diam. 9' h. ]]1946.: "Dejrhøj", 7 m i Diameter, 1,2 m høj, paa en naturlig Bakketop (hvorved de gamle Maal fremkommer). I S-siden et lille Hul. F.M. 1946.[[ [[J. 1461/58 om beskadigelse af højen samt ny beskrivelse: 3,5 x 26 x 24 m.]] Bevoksning: 1982: Løvtræer.
1894
Dyrkning/land- og skovbrug - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidOverpløjet.
1894
Graveaktivitet (ikke antikvarisk) - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1946
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid"Dejrhøj", 1,2 m høj, 7 m i Diameter, lille Hul i Sydsiden, græs- og gyvelklædt. [[Ny beskrivelse 1958: "Dejrhøj", ca. 3,5 m høj, ca. 26 m lang og ca. 24 m bred. Mod øst er der gravet et par meter af højen, således at siden her står noget stejlere. Bevokset med græs, krat og enkelte træer, i ager. J. 1461/58 om beskadigelse af højen samt fejlagtig beskrivelse.]]1946.: "Dejrhøj", 7 m i Diameter, 1,2 m høj, paa en naturlig Bakketop (hvorved de gamle Maal fremkommer). I S-siden et lille Hul. F.M. 1946.
1946
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1958
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidJ. 1461/58 om beskadigelse af højen samt ny beskrivelse: 3,5 x 26 x 24 m.
1958
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidN01 1461/58. Sb. 14.11.06-34. Større afgravning af høj samt for nær pløjning. Sb. 14.11.06-34. Indberetning af 25-6-1958 - med politirapport - fra fr.nævnet for Randers amtsrådskreds. Vedlagt sagen: Besigtigelsesnotat af d. 10/10 1958 fra Th. Mathiassen, N01. Korrespondance af d. 19/11 1958 ml. Gårdejer Karl Johnsen, Bale pr. Mørke, og N01. Korrespondance af d. 25/6, 18/11 1958 ml. Dommer A. Fog, Fredningsnævnet for Randers Amtsrådskreds, Mariager, og N01. 4 stk. sort-hvid fotografier fra Rigspolitichefen Teknisk Distriktsafdeling for Midtjylland, Aarhus, Journal År. nr. 638/1958. Politirapport af d. 13/6 1958 fra Politistationen i Rønde. Korrespondance af d. 19/12 1957 og af d. 18/6, 25/6 1958 ml. Dommer A. Fog, Fredningsnævnet for Randers Amt, Mariager, og Politimesteren i Hasle m.v., Aarhus.
1958
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidN01 1461/58. Sb. 14.11.06-34. "Dejrhøj" besigtiget 10/10 58. Højen har Dimensioner ca. 26 x 24 m, 3½ m høj, den lidt stejlere Østside er nu tilgroet, her er fjærnet en Del af Højen, og det er udenfor Højens nuværende Grænse at Børnene har leget og gravet Huller. Ejeren paastod, at Højen saa ligesaadan ud, da han overtog Gaarden, og det kan man paa Grund af Museets oprindelige, misvisende Beskrivelse af Højen ikke benægte. Politisagen bør afblæses. Therkel Mathiassen
1982
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor"Dejrhøj". Høj, 4,4 x 28,0 x 25,0 m. Længde i Ø/V. Højen målt fra N. Vegetationen lidt tæt. Agerbrug: Der pløjes meget tæt på kanterne. Affald: På V-side henligger en mindre stendynge. Tilføjelser: MV-punkt til fotoopmåling nederst på SV-kvadrant. (Fotooptag. umulig p.g.a. tåge på opmålingsdag). Aftalt at: 1) Sten fjernes inden 1.11.1982. 2) Der ikke må pløjes tættere på kanten. Genbesigtigelse næppe nødvendig før ved næste "5-års" berejsning. ** Seværdighedsforklaring ** Fin velbevaret høj, dog med træer. Pæn udsigt. Ligger pænt i landskabet. *************************************** Genbesigtigelse 13.4.1988: Bør plejes - synlig bl.a. fra den nyanlagte motortrafikvej til Grenå. Bevoksning: 1982: Løvtræer.
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet dog uden affald mod vest. Højen er tæt bevokset med træer og krat - højen er næsten ufremkommelig.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links