Faktaboks

Kommune
Syddjurs Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
221634
Sted- og lokalitetsnummer
141106-9
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Høj, 1,6 x 13 m. Vestfod i mergelgrav, sti over top, ellers i tæt buskads.

Undersøgelseshistorie

1894
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, Ommestrup B, Mørke S, Østerlisbjerg H, Randers A. Højen er bygt paa en Bakke og har et Brud i Midten. Brudet er et Bundbrud. Der sees ingen Steen. Mod Vest er et Stykke af Højens Fod gledet ned i en Mærgelgrav, Højen er nu indesluttet af Plantninger. Bevoksning: 1982: Løvkrat
1946
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, 13 m i Diameter, 1,6 m høj. Vestfod i Mergelgrav, Sti over Top, ellers i tæt Buskads.
1946
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1982
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøj, 1,7 x 16,0 x 12,0 m., længde (nuværende efter råstofudnyt. mod V) i N/S. Højens vestre halvdel omtrent helt forsvundet ved mergelgravning. Skrænten såvel som højen dækket af tæt løvkrat med mange døde grene. ********************************************** Genbesigtigelse 1988: Højen er - som resten af den omgivende, skovklædte bakke - fuldstændig uden bundvegetation. I bunden af den meget store, gamle råstof-grav, samt andre steder ved gårdens bygninger, står og ligger en mængde brugt og/eller kasseret materiel (bil- og traktordæk, pandeplader o.a. byggematerialer, skrot m.m.) samt (i mergelgraven) en gammel affaldsbunke, hovedsagelig bestående af aske. Der er ganske vist tale om §53-krænkende anbringelser, men taget i betragtning at her er tale om et overordentlig ydmygt fortidsminde og at enhver form for materialedeponering nær gården ville kræve §53-dispensation, bør vi her lukke ikke blot det ene men begge øjne. JGB Bevoksning: 1982: Løvkrat
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet dog uden sti over toppen. Højen er tæt bevokset med træer - intet græsdække.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links