Faktaboks

Kommune
Syddjurs Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
221636
Sted- og lokalitetsnummer
141106-3
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

C-højen tinglyst 1989 med følgende tekst: ********************************** Høj, "Kaldal Høj", 8,7 x 11,5 m stor og 1,1 m høj. Toppen affladet. Den nordlige trediedel bortgravet ca. 1981. Fra højens top mod Ø går et dige.

Undersøgelseshistorie

1894
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidRest af en Høj. Tæt ved Mørke Mølle var forhen en Høj, hvoraf nu kun sees en Ubetydelighed. Om den har været bundbrudt vides ikke. Om Fund vides intet. Bevoksning: 1982: Græs
1946
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidKaldal Høj. Den nordøstlige 1/4 af en lille Høj, mod Syd op til et Dige, mod Vest til en Husvæg, 1 m høj, græsklædt.
1982
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor"Kaldal Høj", længde i Ø/V. Højen er affladiget på toppen. Den N-ligste trediedel bortgravet i nyere tid (skåret fremstår friskt). Diget mod Ø går op over siden af højen og flugter med toppen. Tidligere noget afgravet mod V. Hedeområdet omkring højen er noget afgravet. En stendynge henligger på NØ-kvadrant, hegnspæle og en bølgeblikplade på den SV-lige kvadrant. De centrale dele tilsyneladende ikke beskadigede. Den må fortsat anses for at have videnskabelig værdi, hvilket set i kombination med udsigtsværdien bør foranledige yderligere sikring. Tidl. ikke-fredningsværdig. ** Seværdighedsforklaring ** Selve højen er ikke synderlig seværdig. Den gamle blikpladebeklædte mølle (forfalden og ude af drift) ligger på en ophøjet, kunstig banke ca. 20 m. NV for højen. Udsigten er dog fin ud over det stærkt kuperede terræn mod N, Ø og S og Mørke By mod V. Bevoksning: 1982: Græs
1989
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøj, "Kaldal Høj", 8,7 x 11,5 m stor og 1,1 m høj. Toppen affladet. Den nordlige trediedel bortgravet ca. 1981. Fra højens top mod Ø går et dige.
1989
Tinglysning - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet dog uden husvæg mod vest, stendynge på NØ-kvadrant og hegnspæle + blikplade på SV-lige kvadrant. Bevokset med et enkelt træ på toppen. Beliggende i græsmark/udyrket.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links