Faktaboks

Kommune
Syddjurs Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
221635
Sted- og lokalitetsnummer
141101-258
Anlæg
Rundhøj, Bronzealder (dateret 1700 f.Kr. - 501 f.Kr.); Stenkiste, Bronzealder (dateret 1700 f.Kr. - 501 f.Kr.); Gravgenstand, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

"Pindelhøj", helt kratbevokset, så en nøjere opmåling er umulig, men vist ret velbevaret, ca. 1,7 m høj, ca. 15 m i diameter. Den østlige fjerdedel, som tilhører en anden ejendom, er pløjet.

Undersøgelseshistorie

1894
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidPindselhøj, Ommestrup B, Mørke S, Østerlisbjerg H, Randers A. Af denne forhen mellemstore Høj er der nu kun faa Rester tilbage. Den er bygt af Muld og har større Koltringer til Fodsteen. Da Højen blev brudt, fandtes en firkantet lidt aflang kisteformet Grav sat af flade Steen. Indholdet var brændte Been, Beenstumper, Aske og nogle smaa Stykker grøn Metal, siger Meddeleren. Han omtaler ogsaa Gravkar. Saavidt han mindes, var der tre, og de vare ikke ligestore, men hvor og hvordan de stod, mindes han ikke. Fundet gik aldeles tabt, thi, siger han, vi brød os ikke om at samle saadanne værdiløse Ting op. Bevoksning: 1982: Løvkrat og Løvtræer
1946
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid"Pindelhøj", helt kratbevokset, saa en nøjere Opmaaling er umulig men vist ret velbevaret, ca. 1,7 m høj, ca. 15 m i Diameter. Den østlige Fjerdedel, som tilhører en anden Ejendom, er pløjet.
1946
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1982
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor"Pindelhøj". Mål: 3,5 x 16,0 x 13,0 m., længden i N/S, men dimensionerne noget usikre p.g.a. kratbevoksning og afgravning. Såvel Ø- som V-side tidligere afgravet, nu eftergroet i krat. Yderste del af Ø-side i ager. Højen svært tilgængelig p.g.a. krattet. Affald: En del plastik, kaffekande m.v. Aftalt at affald fjernes inden 1.11.1982. ********************************************** Genbesigtigelse 29.10.1987: Afmærkning kan ikke ses p.g.a. krat, men findes vel næppe heller, da der ikke er påtegning herom på blåt kort. JGB Bevoksning: 1982: Løvkrat og Løvtræer
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet dog uden affald. Syner højest fra vest. Højen er helt tilgroet med krat og træer. Intet græsdække - nøgne højsider. Beliggende i hegn/skovstykke op til ager.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Stenkiste

Stenkister kendes i forskellige udformninger gennem store dele af oldtiden og frem til i dag. Traditionen med at anvende sten til kister begyndte i bondestenalderen (neolitikum ca. 4000-1700 f.v.t.) og har – med skiftende intensitet – holdt sig frem til nyere tid. Blandt de fredede fortidsminder findes adskillige stenkister fra bondestenalderen, bronzealderen og jernalderen (ca. 4000 f.v.t.-1050 e.v.t.), og stenkisterne kan ligge såvel under flad mark som inde i en gravhøj. Der findes mange forskellige varianter af stenkister, alt efter hvilken periode de er blevet opført i, og hvor de er placeret. Læs videre her.

Gravgenstand

En gravgenstand er en arkæologisk genstand, der er fundet i en grav, såsom jordfæstegrav, rundhøj, langhøj eller stendysse/jættestue. Ved arkæologiske undersøgelser eller restaureringer findes ofte genstande, som de døde har fået med sig i graven. Det kan eksempelvis være lerkar, flintdolke, bronzesværd, dragtsmykker, seletøj til heste, pilgrimsmærker mv. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Bronzealder

Bronzealderen afløste stenalderen. Den har fået sit navn fra de mange bronzegenstande, der bl.a. er fundet i gravhøje samt nedsat i moser og åer som ofringer til guderne. Særlig karakteristisk for ældre bronzealder er rundhøjene, hvorfra flere opsigtsvækkende arkæologiske fund kendes, idet særlige bevaringsforhold i visse af gravhøjene har betydet, at den eller de gravlagte er yderst velbevarede. I yngre bronzealder gik indbyggerne fra jordfæstegrave til at brænde de døde på et ligbål og begrave dem i brandgrave. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links