Faktaboks

Kommune
Viborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
211136
Sted- og lokalitetsnummer
130706-20
Anlæg
Borg/Voldsted, Middelalder (dateret 1067 e.Kr. - 1535 e.Kr.)

Original fredningstekst

Kjellinghøl voldsted Voldstedet består af 2 firsidede borgbanker. Den største danner en noget skæv firkant, der er 10-12 fod høj med stejle sider. Ved foden ligger enkelte kampesten. Vestsiden er 126 fod, øst- siden 160 fod og nordsiden 192 fod. Selve borgbanken har en plan overflade. Vestligt i denne er gravet en fordybning 64 x 32 fod bred og 5 fod dyb. Den mindre banke ligger nord for den større, og er nærmest kvadratisk, 80 x 83 fod. Nordvestsiden er beskadiget ved en indgravning, 44 x 62 fod. På begge borgbanker mange brokker af røde teglsten. Borgbankerne er omgivet af eng og sydøst for dem af en opkas- tet vold, der er 416 fod lang, 15 fod høj og 77 fod bred. Den er brat afskåret ved den nordlige ende. Mod syd er volden af- skåret ved indgravningen af vænget. Voldstedet ligger i engen ved Gudenåen, sydøst for gården i et indhegnet vænge.

Undersøgelseshistorie

1891
Tinglysning - KUAS, Fortidsminder
1899
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1985
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorTilst. bev. Bevoksning: 1985: Græs
2010
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Holstebro Museum

Voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Borg/voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Middelalder

Middelalderen er betegnelsen for den periode, der følger umiddelbart efter vikingetiden. I løbet af ældre middelalder blev mange af de danske købstæder grundlagt, ligesom der skete en voldsom bebyggelsesudvidelse på landet med etablering af mange nye landsbyer. Hertil kommer etablering af borge og senere herregårde på store og små voldsteder overalt i landet. En del af disse er i dag bevarede som fortidsminder. Det samme gælder eksempelvis en række ruiner af delvis nedrevne bygningsværker både i byerne og på landet samt gravsteder, ødekirkegårde og helligkilder. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links