grav set mod nord
.
Borgbanken
.
borgbanken set mod øst
.

Faktaboks

Kommune
Svendborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
39176
Sted- og lokalitetsnummer
090103-36
Anlæg
Borg/Voldsted, Middelalder (dateret 1067 e.Kr. - 1535 e.Kr.)

Original fredningstekst

VOLDSTED. Voldstedet består af en lav, flad vinkelformet ladegårdsbanke ca. 100 x 100 m og en med en vinkelformet ca. 8 m bred grav herfra adskilt ca. 45 x 35 m stor borgbanke. Voldstedet er på alle sider omgivet af mosestrækninger, hvorover der fra lade- gårdsbanken i det nordvestre og det sydøstre hjørne fører lave dæmninger. Langs borgbankens kant er der rester af lave volde og i den nordvestre del en nyere afgravning. Voldstedet er be- liggende i Mullerup skov, ca. 250 m syd for Knudstrup voldsted og ca. 50 m øst for en nord-sydgående skovvej. Voldstedet er skovklædt. Det fredede areals form og udstrækning fremgår af vedlagte opmåling, hvorpå også fredningsgrænsen er indtegnet. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, bebyggelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Det er tilladt at fjerne eksisterende bevoksning, forudsat stød og rødder ikke tages op. Ny beplantning må kun ske i samråd med rigsantikvaren.

Undersøgelseshistorie

1957
Registrering via historisk dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1972
Tinglysning - KUAS, Fortidsminder
1983
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorKnudstrup Voldsted. Forefundet som beskrevet i fredningstekst, idet det dog bemærkes, at der i hovedborgens østlige voldgrav er gravet en afvandingsgrøft med afløb i S. Grøften, som er maskinelt gravet, er udført i 1983 at dømme efter de yderst friskt udseende jordbunker. Grøften er under 1 m bred og dyb men bør påtales. Voldstedet er ikke målt under berejsningen, hvorfor de angivne mål er omtrentlige. Der henvises til den i fredningsteksten omtalte opmåling. Vedr. AFSÆTNING: "andet": se note under 3915:05. ** Seværdighedsforklaring ** Et tydeligt og ret let tilgængeligt voldsted. Bevoksning: 1983: Løvtræer
2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Odense Bys MuseerFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Borg/voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Middelalder

Middelalderen er betegnelsen for den periode, der følger umiddelbart efter vikingetiden. I løbet af ældre middelalder blev mange af de danske købstæder grundlagt, ligesom der skete en voldsom bebyggelsesudvidelse på landet med etablering af mange nye landsbyer. Hertil kommer etablering af borge og senere herregårde på store og små voldsteder overalt i landet. En del af disse er i dag bevarede som fortidsminder. Det samme gælder eksempelvis en række ruiner af delvis nedrevne bygningsværker både i byerne og på landet samt gravsteder, ødekirkegårde og helligkilder. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links