3741 voldgrav i S. Set fra V.
.
3740 oversigt. Set fra SV.
.

Faktaboks

Kommune
Lolland Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
46221
Sted- og lokalitetsnummer
070311-4
Anlæg
Borg/Voldsted, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Nebbelunde voldsted. Voldstedet består af en kvadratisk borgbanke ca. 10 x 10 m, omgivet af en 5-6 m bred, vandfyldt grav. En høj dæmning over graven giver fra nord adgang til borgbanken. Voldste- det ligger i Nebbelunde præstegårdshave og er delvis bevok- set med træer. Grænsen for det fredede areal følger mod syd skellet mellem marken og præstegårdshaven og til de andre sider voldgravens ydre overkant. Ovennævnte mindesmærke må ikke udjævnes, ændres eller beska- diges på nogen måde ved pløjning, gravning, beplantning, bebyggelse eller henkastning af jord, sten og affald. Oprens- ning af voldgraven eller forsætlig ændring af vandstanden må kun ske i samråd med Nationalmuseet.

Undersøgelseshistorie

1878
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidI Præstegaardens Have er en Kvadratisk Borgplads med affladet Top og 6 Fods Høide over Jordsmonet, den er omgiven af 15 til 18 Fods brede, vandfyldte Grave. Grundtværmaalet af Skraaningen er omtr. 3 Fod. Bevoksning: 1984: Græs, Løvkrat og Løvtræer
1878
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1969
Tinglysning - KUAS, Fortidsminder
1984
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorLille voldsted, 1,3 x 22 x 35 m, velbevaret, instruktivt. Forefundet som beskrevet i fredningstekst, idet det dog bemærkes, at borgbanken ikke er kvadratisk men rektangulær med en topflade, der i Ø/V måler ca. 12,5 m, i N/S ca. 6,5 m. Graven måler udvendig 27,5 x 22,0 m, mål i rubrikken angiver det fredede areals udstrækning. Afsætning korrekt på 4 cm kort, forkert på m.b. ** Seværdighedsforklaring ** Lille overskueligt og instruktivt voldsted. Bevoksning: 1984: Græs, Løvkrat og Løvtræer
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dk
2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dk

Voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Borg/voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links