4710 gang. Set fra NNV.
.
4705 kammer. Set fra ØNØ.
.
4700 oversigt. Set fra SV.
.

Faktaboks

Kommune
Lolland Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
47221
Sted- og lokalitetsnummer
070314-7
Anlæg
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Jættestue med bikammer, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 11/3 1895, I.I.S.E. Bertouch Lehn "Hyldehøj", jættestue i høj, 18 m i diam. Kammer af 6 bæresten i NV, SV 2, NØ 1 (indvæltet), SØ 4; ingen dæksten. Gang af 9 x 10 bæresten. Krat i ager.

Undersøgelseshistorie

1837
Graveaktivitet (ikke antikvarisk) - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1837
Genstand givet til museum - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidFund af flintøkser, flækker og lerkar, indsendt til NM.
1878
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidBag-Hyldehøi, en Jordhøi omsluttende en Jættestue med Sidekammer og Gang. Hovedstuen i Øst-Vest, Kammeret mod Nord, Gangen gaaer ud mod Syd. Alle Overliggere mangler nu. Hovedstuen er 28 Fod lang, 7 Fod bred, Sidekammeret 10 Fod 5 Tr. langt, 6 Fod bredt, Gangen 22 Fod Tr lang, 3 Fod 7 til 4'7 Tr. bred, alt indvendigt maalt. Bevoksning: 1977: Løvkrat
1878
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1892
Graveaktivitet/land- og skovbrug - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1892
Museal udgravning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidJættestue med bikammer undersøgt for Stiftmuseet, Maribo, hvor fundene opbevares.
1940
Beskadigelse/hærværk - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidAnmeldelse om beskadigelse.
1940
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1953
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid"Bag Hyldehøj", Jættestue i Høj, 18 m i Diameter. Kammer af 6 Bæresten i NV., Sv. 2, NØ. 1 (indvæltet), SØ. 4, ingen Dæksten Gang af 9 x 10 Bæresten. Krat i Ager.
1953
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1977
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
1977
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorJættestue i rundhøj. Beskrivelse: Rundhøjens mål: Ca. 18 m. i diam. Højeste punkt på højkrater: 1,75 m. I højen et trapezformet jættestuekammer med gang mod S. Dæksten mangler, ligeledes tørmur. Alle bæresten intakte, ludende indad. Jord (udskredet) ses mellem bæresten. Kammerets orientering: Ø/V med lille streg mod SV/NØ. Mål: Kammerets længde ca. 8 m., bredde i Ø 1,5 m., bredde i V 2 m. Gangen ca. 6 m. lang, knap 1 m. bred. Byggemateriale: N 6 bæresten, V 2 bæresten, S (V for gang) 3 bæresten, S (Ø for gang) 2 bæresten, Ø 1 bæresten. Bærestenene i kammeret er kløvede. Stenene i gangen vender flad side indad. Bærestenenes store anselige sten: Højde over kammerbund ca. 1,25 m. Gangens sten omkring 60-80 cm. Bevaringstilstand/Beskadigelser: Ret forfaldent med nedskredent jord. Selve højen noget fortrasket/omrodet af dyr? mus? Beliggenhed: I åben mark, ret højtliggende på gammel moræne (ikke strandbund) i dette ellers marsklignende terræn. Se seværdighed: For anlæggets fortsatte beståen vigtigt at få jordoverfladen styrket f.eks. med græs. Lermulden eroderer - bar som den ligger. Fredningslistens sb. 7 eksisterer ikke. Dens beskrivelse derimod modsvarer sb.2 (vel b's) udseende. Der er simpelthen ingen anlæg, hvor sb. 7 er plottet ind. Nummeret rettet fra 2 til 7 på gammel fredningsliste. På den ny liste står 7. ** Seværdighedsforklaring ** Fint, instruktivt anlæg. Egnstypisk og det eneste i dette område af den koncentration af megalitter som på herredsberejsningsens tid lå i området. Desværre langt til alfarvej og i dets nuværende tilstand tåler det overhovedet ikke slid. Bevoksning: 1977: Løvkrat
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dk
2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dkJættestue, uden bikammer. Kammeret er orienteret ØNØ-VSV med gangen udgående i SSØ. Den kløvede sten i kammerets NNØ-ende kan være en del af dæksten, dens dimensioner er større end kammeret øvrige bæresten. I toppen af højen er sat en støbt cementsten med "M V" med en krone over.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Jættestue

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links