3707 formidlingsskilt indhold. Set fra Ø.
.
3710 oversigt indre af skanse. Set fra V.
.
3709 oversigt. Set fra SV.
.

Faktaboks

Kommune
Lolland Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
46222
Sted- og lokalitetsnummer
070314-20
Anlæg
Skanse, Nyere tid (dateret 1661 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Skanse. Skansen består af et omtrent kvadratisk jordværk ca. 50 x 50 m med bastionsagtige fremspring på hjørnerne. Kanten af skansen fremtræder som en vold, der hæver sig ca. 3 m over den omkringliggende marks niveau. Skansen, der ligger ca. 1000 m nordvest for Bindernæs, er bevokset med træer og buske. Grænsen for det fredede areal går langs foden af voldens yderside. Ovennævnte mindesmærke må ikke udjævnes, ændres eller be- skadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, beplantning, bebyggelse eller henkastning af jord, sten eller affald.

Undersøgelseshistorie

1878
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidLidsø Skanse ligger paa flad Mark ved en gammel Indseiling til Rødby Fjord. den har et temmelig moderne Udseende med større Bastioner mod Vest, mindre mod Øst. Bevoksning: 1984: Løvkrat og Løvtræer
1878
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1984
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorSkanse, 2,5 x 49 x 48 m, kvadratisk af grundplan men med hjørnefremspring i alle 4 hjørner, frembragt ved at side- flugten fortsætter énsidigt ud over hjørnet. Grundplanen kommer herved til at minde om en slags firdelt triskele. Lave randvolde langs topplateauet. Bevoksning: 1984: Løvkrat og Løvtræer
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dk
2016
Uspecificeret museal aktivitet - KulturstyrelsenMuseum Lolland-Falster har oplyst følgende fortidsmindet: Skanserne ved Lalandia blev anlagt 1644 i slutningen af 30 års krigen. Skanserne, der lå på hvert sit næs i Rødby Fjord med en afstand mellem sig på ca. 4-500 meter, har således kunne beskytte indsejlingen til den fjordarm der lå bagved. Kun den Nordre skanse er tilbage og er nu en del af Lalandias golfbane, den søndre blev brugt til digebygning i 1872. Den 11. marts 1644 skrev Prins Christian, der opholdt sig i Nakskov, i et brev, om at hverve 600 mand for mindst 3 måneder til bl.a. skansebygning under Major Jørgen Maes. Ingeniøren som byggede dem var Magister Ivar Wandal, Kannik og Professor i Lunds Stift. Skibene har inde i fjorden kunnet ligge beskyttet af kanonerne på de to skanser. På gamle kort går der altid en vej ud til nordre skanse.
2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dk

Skanse

Skanse, militært befæstningsanlæg, oftest et jordværk. Skansen kan være et enkeltanlæg, fx en kystskanse, som de blev brugt under krigen 1807-14, eller et led i en større feltbefæstning, fx skanserne i Dybbøl 1864. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links