Faktaboks

Kommune
Assens Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
36133
Sted- og lokalitetsnummer
080210-22
Anlæg
Borg/Voldsted, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 1660 e.Kr.)

Original fredningstekst

Nyfæste voldsted. Voldstedet bastår af en ca. 6 m høj, kvadratisk borgbanke med stærkt afrundede hjørner samt en større lavere borgban- ke begge omgivet af og indbyrdes adskilte ved en tør vold- grav i syd, vest og nord med en udenforliggende vold. I øst begrænses voldstedet af en bæk. Voldstedet er skovklædt. Fredningsgrænsen forløber i syd, vest og nord langs foden af ydervolden og i øst langs vestsiden af nævnte bæk. Det fredede areal måler i nord-syd ca. 200 m og i øst-vest ved nordenden ca. 125 m o ved sydenden ca. 75 m. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres el- ler beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, bebyg- gelse eller henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Ny beplantning må kun finde sted i samråd med rigsantikvaren.

Undersøgelseshistorie

1957
Registrering via historisk dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidVoldsted markeret på kort fra 1866. Voldstedet består af 2 banker adskilt ved en grav. Udenom begge findes en vold. På den nordlige banke er fundet munkestensbrokker.
1971
Tinglysning - KUAS, Fortidsminder
1976
Graveaktivitet (ikke antikvarisk) - Odense Bys Museer
1984
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorBestår af borgbanke og ladegårdsbanke, der er skilt fra hinanden af en grav. Begge banker omgivet af en grav og en vold. Den tørlagte grav er 2-4 m bred i bunden. Ringvolden er 2-4 m bred i kronen og hæver sig 1-1,5 m over engen. Mod NØ er den 2-3 m høj. Borgbanken er 6 m høj, målt fra bunden af graven. Den er flad på toppen og er bevokset med 8-10 løvtræer og græs mens siderne er stærkt på vej til at blive overgroet med pilekrat. Ladegårdsbanken plantet fuldstændigt til med grantræer, der skønsmæssigt er 30-40 år gamle. . Opmåling af EB og NCL, ingen mål opgivet. Med meget små midler kan anlægget komme til at tage sig fantastisk godt ud (kratrydning). ** Seværdighedsforklaring ** Enestående velbevaret og monumentalt anlæg, der trods bevoksningen er en stor oplevelse at besøge. Bevoksning: 1984: Græs, Løvkrat og Løvtræer
1999
Museal besigtigelse - Odense Bys Museer
2000
Institutionssag uden journaldata - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Odense Bys MuseerFortidsmindet blev fundet som beskrevet.Fortidsmindet har off adgang og der er infomationstavle.Der er faar paa voldstedet.

Voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Borg/voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links