Ruinfundament på borgbankes nordside, set fra sydvest
.
Borgbankes sydlige hjørne samt vestlig voldgrav, set fra syd
.
Sydlig voldgrav, set fra sydvest
.

Faktaboks

Kommune
Assens Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
37142
Sted- og lokalitetsnummer
080212-32
Anlæg
Borg/Voldsted, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 1660 e.Kr.)

Original fredningstekst

Søholm voldsted. Voldstedet består af en firkantet ca. 41 x 32 m stor borg- banke, der i syd, vest og nord er omgivet af ca. 10-12 m brede fugtige grave, medens den i øst afgrænses af Søholm sø. Banken, der hæver sig ca. 2 m over vandspejlet i søen, er skovklædt. Fredningsgrænsen går i syd, vest og nord langs voldgravenes ydre overkant og i øst langs bankens fod ved søen. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning. pløjning, bebyg- gelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Det er tilladt at fjerne den eksi- sterende bevoksning, forudsat stød og rødder ikke tages op. Ny beplantning må kun ske efter aftale med rigsantikvaren.

Undersøgelseshistorie

1957
Registrering via historisk dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidI Trap,V.udg. omtales Søhom Voldsted, muligvis ældre end nuv. Søholm grd. Borgbanken måler 41 x 32 m omgivet af 4-7 m brede grave, der afskærer borgpladsen fra landsiden.
1972
Tinglysning - KUAS, Fortidsminder
1984
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorAnlæggets mål: 2,0 x 32,0 x 32,0 m. Hele anlægget inkl. voldgrave ca. 43 x 53 m. Den N-ligste voldgrav måler ved overkant 43 x 13 m. Den S-ligste måler ved overkant 43 x 8 m. Den V-ligste voldgrav måler ved overkant 53 x 11 m. På borgbanken står hele vejen rundt en mur af kampesten, ca. 1 m. høj. I borgbankens Ø-lige side en sænkning, 1 m. dyb, 25 m. lang og 6 m. bred. Siderne består af kampesten. 10 år gammel grankultur S for voldstedet. ** Seværdighedsforklaring ** Fremragende eksempel på et middelalderligt borgværk, der ligger smukt ned til søen, omkranset af noget gamle løvtræer. Bevoksning: 1984: Løvkrat og Løvtræer
2002
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, FF, Danmarks middelalder og renæssanceTilstandsvurdering 2002 af murværk mm.
2008
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, FF, Danmarks middelalder og renæssanceTilstandsvurdering 2008 af murværk mm.
2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Odense Bys MuseerFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Borg/voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links