Oversigtsfoto, set fra øst
.

Faktaboks

Kommune
Assens Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
381329
Sted- og lokalitetsnummer
080205-342
Anlæg
Kultanlæg, Jernalder (dateret 500 f.Kr. - 374 e.Kr.)

Original fredningstekst

Kultplads. En offermose omfattende Kragehul, et mose/vandhul, der måler ca. 45 m øst-vest og 32 m nord-syd, samt et tilhørende areal, matr.nr. 9k Flemløse By, Flemløse, fredes. Formålet med fredningen er at bevare den klassiske Kragehul-lokalitet og sikre arkæologiske fund på arealet. Fredningsgrænsen følger i nord, vest og øst matrikelgrænsen for matr.nr. 9k. I syd afgrænses området af Kragehuls vest-, øst- og sydside. For Kragehul gælder, at tilstanden ikke må ændres. Dette er ikke til hinder for, at naturpleje kan finde sted. For det tilstødende areal, matr.nr. 9k, gælder, at den nordlige del, et ca. 60 m bredt bælte langs med Kirke Søbyvej, i alt 3.370 kvadratmeter, kan dyrkes som hidtil. Resten udlægges i permanent græs. Det græs- dækkede areal kan anvendes til græsning, og græsset kan forynges ved skrælpløjning, men pløjning og grubning må ikke finde sted. Arkæologiske og naturvidenskabelige undersøgelser kan foretages på hele det fredede område med tilladelse fra Skov- og Naturstyrelsen og rigsantikvaren.

Undersøgelseshistorie

2008
Afventer oplysninger - Det Kulturhistoriske CentralregisterKultanlæg
2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Odense Bys MuseerFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Kultanlæg

Man ved ikke meget om bronzealderens religiøse ceremonier, men i flere tilfælde er der fundet gådefulde anlæg, der tyder på en form for dødekult. Under nogle få gravhøje har man således observeret mærkelige rammer bygget af mindre sten. Sandsynligvis har de været anvendt ved ritualer i forbindelse med den første begravelse og forud for opførelsen af gravhøjen. Læs videre her.

Jernalder

Jernalderen afløste bronzealderen. Den har fået sit navn fra de mange lokalt producerede jerngenstande fra denne periode. Fra ældre jernalder findes visse steder i landet de meget store tuegravpladser (brandgrave), men også de almindelige rundhøje var meget udbredt i jernalderen, hvilket bl.a. ses i vikingetidens monumentale kongegrave. Blandt andre synlige fortidsminder er forsvarsvolde, enkelte befæstede landsbyer samt bevarede marksystemer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links