Man ved ikke meget om bronzealderens religiøse ceremonier, men i flere tilfælde er der fundet gådefulde anlæg, der tyder på en form for dødekult. Under nogle få gravhøje har man således observeret mærkelige rammer bygget af mindre sten. Sandsynligvis har de været anvendt ved ritualer i forbindelse med den første begravelse og forud for opførelsen af gravhøjen. Helleristningssten med håndtegn ser også ud til at have indgået i en slags kultanlæg i yngre bronzealder. Ved Kobbelgårdene i Nordsjælland er der fundet en sådan helleristningssten i nærheden af brandgrave fra yngre bronzealder. Et ituslået lerkar tæt på stenen har måske indeholdt et madoffer. Få kilometer fra dette fundsted blev der i 1986, ved Sandagergård, udgravet et regulært kulthus fra yngre bronzealder, markeret af en dobbelt stenramme og med tre bautasten og fire håndtegnssten uden for sydenden. Under husets gulv var der nedgravet tre urnegrave. Måske var det et anlæg af samme karakter, der i 1895 blev opdaget ved Godensgård i Nordjylland. I forbindelse med en rektangulær stenlægning, ca. 7,5 m lang og 4,5-5 m bred, blev der nemlig fundet en sten med to indhuggede fodsålsfigurer.

Videre læsning

Læs mere om Bronzealderen

Læs også om

Se alle ord om bronzealderen

Se alle artikler om

Eksterne links