Faktaboks

Kommune
Assens Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
38138
Sted- og lokalitetsnummer
080205-16
Anlæg
Rundhøj, Bronzealder (dateret 900 f.Kr. - 701 f.Kr.); Brandgrav i stenkiste, Bronzealder (dateret 900 f.Kr. - 701 f.Kr.); Brandgrav (uspecificeret type), Bronzealder (dateret 900 f.Kr. - 701 f.Kr.); Rundhøj, Bronzealder (dateret 1100 f.Kr. - 901 f.Kr.); Stenkiste, Bronzealder (dateret 1100 f.Kr. - 901 f.Kr.); Brandgrav (uspecificeret type), Bronzealder (dateret 1100 f.Kr. - 901 f.Kr.); Bautasten, Bronzealder (dateret 1100 f.Kr. - 901 f.Kr.); Brandgrav (uspecificeret type), Bronzealder (dateret 1100 f.Kr. - 901 f.Kr.); Enkeltfund, Bronzealder (dateret 1300 f.Kr. - 1101 f.Kr.); Dyrkningsspor, Bronzealder (dateret 1100 f.Kr. - 901 f.Kr.); Affaldsgrube, Jernalder (dateret 500 f.Kr. - 374 e.Kr.); Vogndel, Bronzealder (dateret 900 f.Kr. - 701 f.Kr.)

Den sydfynske Lusehøj har med en højde på ca. 6 m og en diameter på 36 m været en af Danmarks største gravhøje. Den blev første gang udgravet i 1861 for Frederik 7. I bunden af højen fandt man en stenkiste med en meget rig brandgrav fra yngre bronzealder. En fonem og sjælden bronzespand fra Centraleuropa var benyttet til gravurne. Heri lå den dødes brændte knogler indsvøbt i et stykke fint linnedstof sammen med kostbare gravgaver af guld, bronze, rav og bjergkrystal. I 1970?erne undersøgte det daværende Fyns Stiftsmuseum de sørgelige rester af Lusehøj. Arkæologerne fandt da endnu en rigmandsgrav fra yngre bronzealder med overdådige gravgaver af guld og bronze, som dog var meget ødelagt efter en tur på ligbålet. Ved udgravningen fik man også ny viden om gravhøjens tilblivelse. På stedet havde der oprindelig ligget fire små gravhøje fra en tidligere periode af yngre bronzealder. Ved opførelsen af storhøjen blev disse ældre høje dækket af enorme mængder græstørv. I 1975 blev Lusehøj genopbygget og har nu omtrent samme imponerende størrelse, som da den blev anlagt til ære for de to magtfulde bronzealdermænd.

Original fredningstekst

Lusehøj, 5 x 36 m let konisk form, græsklædt i ager.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Stenkiste

Stenkister kendes i forskellige udformninger gennem store dele af oldtiden og frem til i dag. Traditionen med at anvende sten til kister begyndte i bondestenalderen (neolitikum ca. 4000-1700 f.v.t.) og har – med skiftende intensitet – holdt sig frem til nyere tid. Blandt de fredede fortidsminder findes adskillige stenkister fra bondestenalderen, bronzealderen og jernalderen (ca. 4000 f.v.t.-1050 e.v.t.), og stenkisterne kan ligge såvel under flad mark som inde i en gravhøj. Der findes mange forskellige varianter af stenkister, alt efter hvilken periode de er blevet opført i, og hvor de er placeret. Læs videre her.

Brandgrav

Brandgrav er en betegnelse for en gravlæggelse, hvor den døde person er blevet kremeret og derefter gravlagt enten i en nedgravning i jorden eller i en urne. Brandgravene var en kendt gravform i oldtiden, men blev først for alvor udbredt fra yngre bronzealder (ca. 1100-ca. 500 f.v.t.) og frem. De ældste kendte brandgrave stammer fra jægerstenalderen (ca. 12.800-3950 f.v.t.). Læs videre her.

Bautasten

Bautasten er aflange, opretstående sten sat over en gravlagt person som en del af gravstedet. Nogle bautasten er sat, uden at der findes en grav, og derfor rejst som en slags kenotaf over en person, som døde et andet sted. Bautasten kendes fra flere steder i landet og findes i meget stort tal på Bornholm. Læs videre her.

Enkeltfund

Enkeltfund er en enkelt eller få genstande fra oldtiden eller historisk tid, som er blevet fundet uden nødvendigvis at indgå i en særlig kontekst med andre fortidsminder eller anlæg. Enkeltfund kan eksempelvis være flintøkser fra stenalderen, bronzelurer fra bronzealderen, smykker fra jernalderen eller mønter fra middelalderen. Læs videre her.

Bronzealder

Bronzealderen afløste stenalderen. Den har fået sit navn fra de mange bronzegenstande, der bl.a. er fundet i gravhøje samt nedsat i moser og åer som ofringer til guderne. Særlig karakteristisk for ældre bronzealder er rundhøjene, hvorfra flere opsigtsvækkende arkæologiske fund kendes, idet særlige bevaringsforhold i visse af gravhøjene har betydet, at den eller de gravlagte er yderst velbevarede. I yngre bronzealder gik indbyggerne fra jordfæstegrave til at brænde de døde på et ligbål og begrave dem i brandgrave. Læs videre her.

Jernalder

Jernalderen afløste bronzealderen. Den har fået sit navn fra de mange lokalt producerede jerngenstande fra denne periode. Fra ældre jernalder findes visse steder i landet de meget store tuegravpladser (brandgrave), men også de almindelige rundhøje var meget udbredt i jernalderen, hvilket bl.a. ses i vikingetidens monumentale kongegrave. Blandt andre synlige fortidsminder er forsvarsvolde, enkelte befæstede landsbyer samt bevarede marksystemer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Læs også om

Eksterne links