Faktaboks

Kommune
Assens Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
381410
Sted- og lokalitetsnummer
080212-44
Anlæg
Bro, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Umatrikuleret vejareal, Byvejen, Køng By, Køng Stenkiste, "Køng Bro". Stenkisten har to gennemløb. De er hver 10 m lange, 1,7 m brede og 1,5 m høje. Hver facade er 2 m høj og 10 m bred. Strømpillen er 0,75 m bred. Siderne i gennemløbene er opført af granitkvadrer sat i 4 skifter. Overliggerne er granitbjælker. De vinkelstillede fløjmure indsnævrer vandløbet både ved sluget og ved afgangen. Gennemløbene er ved sluget forlænget af en betonkonstruktion. På stenkisten ligger en 0,5 m høj vejdæmning, der er asfalteret. Fredningen omfatter ikke den moderne vejbelægning og ovennævnte betonkonstruktion.

Undersøgelseshistorie

2008
Afventer oplysninger - Det Kulturhistoriske CentralregisterBro
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Odense Bys MuseerFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Bro

Broer er blevet bygget siden forhistorisk tid, dog i begyndelsen i en primitiv form, hvor træstammer eller langstrakte klippestykker blev væltet hen over en kløft eller et mindre vandløb. I takt med mere organiseret transport af mennesker og gods opstod behovet for permanente broer. Dette blev først erkendt af sumererne og egypterne, som for over 5000 år siden byggede et betydeligt antal buebroer af murværk, og af kineserne, der opførte broer for over 4000 år siden. For de permanente broer var det foretrukne byggemateriale mursten eller natursten; sidstnævnte er det mest holdbare af alle, som det bevidnes af de mange broer og bygværker, der har overlevet gennem flere tusinde år. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links