Faktaboks

Kommune
Haderslev Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
370872
Sted- og lokalitetsnummer
200209-61
Anlæg
Borg/Voldsted, Middelalder (dateret 1067 e.Kr. - 1535 e.Kr.)

Original fredningstekst

Slotsbjærg voldsted. Voldstedet består af en ca. 40 x 40 m stor banke, der i vest og øst er om- givet af ca. 10 m brede, fra 1,5 til 2,5 m dybe, tørre voldgrave og i syd ved en svag gravsænkning afskilt fra en ca. 30 x 40 m stor forborg. I øst er graven om forborgen bevaret i forlængelsen af hovedbankens østre grav. Voldstedet ligger i dyrket mark ca. 200 m sydøst for Revsø. Fredningen omfatter begge banker samt de bevarede dele af gravene, idet fredningsgrænsen i nord går langs bankens fod, i vest langs voldgravens ydre overkant og ved dennes afslutning fortsætter den til forborgens sydvesthjørne. I syd går grænsen langs foden af forborgens sydside og i øst langs voldgravens ydre overkant. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, beplantning, bebyggelse eller henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Almindelig landbrugsmæssig drift af arealet er tilladt, i samme omfang som hidtil, idet det dog ikke er tilladt at anvende jordbundsløsnere eller foretage dyb jord-bearbejdning. Fundamentsten og murværk, der måtte komme tilsyne ved almindelig pløjning, må kun fjernes ved rigsantikvarens medvirken.

Voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Borg/voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Middelalder

Middelalderen er betegnelsen for den periode, der følger umiddelbart efter vikingetiden. I løbet af ældre middelalder blev mange af de danske købstæder grundlagt, ligesom der skete en voldsom bebyggelsesudvidelse på landet med etablering af mange nye landsbyer. Hertil kommer etablering af borge og senere herregårde på store og små voldsteder overalt i landet. En del af disse er i dag bevarede som fortidsminder. Det samme gælder eksempelvis en række ruiner af delvis nedrevne bygningsværker både i byerne og på landet samt gravsteder, ødekirkegårde og helligkilder. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links