På toppen, set fra SV
.
Oversigt, set fra N
.
Oversigt, set fra V
.

Faktaboks

Kommune
Bornholms Regionskommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
513418
Sted- og lokalitetsnummer
060107-72
Anlæg
Borg/Voldsted, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Storeborg voldsted Voldstedet er ca. 90 m langt og indtil 28 m bredt, og er dannet af en ca. 17 m høj klippeknude med stejle skrænter på den øst- lige og sydøstlige side. På den nordlige og nordvestlige side omgivet med en af jord og sten opført vold. Voldstedet ligger ved Spælling mose. Det er stærkt forringet ved Allinge-Sandvig- banens anlæggelse. Fredningskendelse afsagt 31/12-1982 Of's afgørelse den 19/12 1983 om fredning af arealer omk. Spel- linge mose.

Undersøgelseshistorie

1877
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid"Store-Borg" kaldes et øformigt Klippeparti, omtr. 400 Alen bredt, omgivet paa alle Sider af "Spællinge-Mosen", en Engmose, der øjensynlig fordum har dannet en temmelig stor, langstrakt Indsø, hvad den nu i de sidste Aar tildels igjen er bleven som Følge af Tørvegravning. (Klipperne østenfor, paa Kaartet [gl. Matrikelkort] betegnede med a, kaldes endnu fra gammel Tid "Sjøhaldene"). - Paa "Store-Borg" ses endnu tydelig Levningerne af en gammel Vold af Jord og Stene med en lille Fordybning indenfor, den gaar omtr. 50 Alen i Retningen fra Syd til Nord og 25 Alen fra Vest til Øst, Opgangen til Borgen har været mod Sydvest. Uden Tvivl har her været en Borgplads af samme Slags som "Gamle-Borg" i Ibsker Sogn, om end af meget mindre Omfang (se forresten nedenfor, Nr.[sb]82). - det fortjener ogsaa at bemærkes, at et andet Klippeparti, lidt længere mod Syd (ved c [på matrikelkortet] kaldes "Lille-Borg", og et noget vestligere i Rutsker Sogn (ved b [på matrikelkortet]) kaldes "Slottet", paa begge disse Steder skal der imidlertid ikke findes Levninger fra Oldtiden, men Tiden tillod mig ikke denne Gang at gjøre nøjagtige Efterforskninger paa disse Steder, hvilket forhaabentlig vil ske til Sommer. Bevoksning: 1985: Græs, Løvkrat og Løvtræer
1894
Tinglysning - KUAS, Fortidsminder
1943
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidIntet Menneskeværk at se.
1943
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1985
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorVoldsted i skov. "Storeborg". Ca.90 SN, 28 m ØV. Ligger på ca. 17 m høj klippekurve. Klippeskrænter i S og Ø. Vold synlig i N og V. V.N lige tværvold ca. 15 m VNV-ØSØ. 0,5 m høj set fra S. Væsentligt højere set fra N. Volden 2-3 m bred. I NV bøjer volden næsten vinkelret af mod SV og forløber kort efter knækket SSV/NNØ. Umiddelbart efter volden drejer mod SV er der fra V spor af en gammel opkørselsvej. Umiddelbart nedenfor V-volden er der spor af en stenbelagt vej, der synes at føre op til voldknækket. V-volden er i sit videre forløb mos S meget lav, kun 0,25 m højset fra voldstedet, men set fra v er der en 5-6 m høj skrænt. Flere sten i V skrænten antyder at dele af den er konstrueret. Tilkørselsvejen til borgen er i sin tid afbrudt af Allinge-Sandvig jernbanen. Selve voldstedet synes dog ubeskadiget. SV-hjørne af platauet udgøres af en naturlig forhøjning. Ikke synlig vold længst i SSV. Åbning kan måske skyldes en opkørsel, her fra SV. Midt på borgplatauet et naturligt højdedrag. Borgområdet er tæt overgroet med tjørn og brombær. Især ufremkommeligt på S og V del. Også mange kirsebær, eg og røn på området. Ø-lige klippepart med mos, bregner, græs, enkelt enebær og hybenbuske. Indgår i amtets plejeplan. Ved pleje bør opkørselsvejene også frilægges. Efter rydning bør voldstedet opmåles. Kan gøres udfra luftfoto. Dim. ikke muligt at bestemme præcist. Afventer rydning og opmåling. SB.NR. ikke noteret på blåt kort, men opgives på nyberejsningen til 72. ** Seværdighedsforklaring ** Miniature voldsted på klippetop i naturområde. Bevoksning: 1985: Græs, Løvkrat og Løvtræer
2009
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi

Voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Borg/voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links