Oversigt, set fra Ø
.
Oversigt, set fra NØ
.
Oversigt, set fra NNV
.

Faktaboks

Kommune
Bornholms Regionskommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
513413
Sted- og lokalitetsnummer
060107-76
Anlæg
Gravrøse, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.); Skåltegn, Bronzealder (dateret 1700 f.Kr. - 501 f.Kr.)

Original fredningstekst

Lav høj af sten, ca. 1 x 9 m. Sænkning i top. Lyngklædt i ager.

Undersøgelseshistorie

1877
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidTo Stenhøje [sb.75-76], dog med megen Jord imellem Stenene. Der er gravet i Toppen af dem begge, hvilket skal være sket for omtr. 50 Aar siden [ca.1827]. Bevoksning: 1985: Græs
1943
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidSløjfet.
1962
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidRøsen forsvundet, på dens sted klippe med skålformede helleristninger.
1962
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1962
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
1985
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHelleristning. 2 grupper skåltegn på 2 fremtrædende klippepartier, ca. 15 m fra hinanden SSV/NNØ, i ager. N-ligste ligger på et 11 m SV/NØ x 5 m stort klippefremspring. 7 synlige skåltegn på NØ-delen, 2 på NV-del. Feltet ligger delvist græs og jorddækket. Klippen ligger på en Ø-vendt skråning. S-ligste skåltegn ligger på et 15 m NØ/SV x 6 m stort klippefremspring. Højeste del er uden skåltegn men på NV-ligst del 7 skåltegn, på NØ-lige 2. Klippen bevokset med lav og delvist græsklædt. Klippen på Ø vendt skråning. Bevoksning: 1985: Græs
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, ArkæologiPleje bør foretages ved fortidsmindet.

Skåltegn

Skåltegn er mindre, cirkulære, indhuggede fordybninger i klippeflader eller på større og mindre sten. Der kendes enkelte skåltegn fra bondestenalderen (neolitikum ca. 4000-1700 f.v.t.), men de forbindes navnlig med bronzealderen (ca. 1700-500 f.v.t.), hvor de var særlig udbredt. De findes enkeltvis eller i grupper af flere skåltegn på samme sten og sammenlignes ofte med bronzealderens lidt mere komplicerede helleristninger, der er indhuggede motiver på klippeflader. Læs videre her.

Gravrøse

Røse, gravhøj bygget af større og mindre sten, på svensk også kaldet rør, på engelsk cairn. Røse har vid udbredelse i tid og rum, fra stenalderens megalitgrave til bronzealderens og jernalderens høje. I Danmark findes røser især på Bornholm. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Bronzealder

Bronzealderen afløste stenalderen. Den har fået sit navn fra de mange bronzegenstande, der bl.a. er fundet i gravhøje samt nedsat i moser og åer som ofringer til guderne. Særlig karakteristisk for ældre bronzealder er rundhøjene, hvorfra flere opsigtsvækkende arkæologiske fund kendes, idet særlige bevaringsforhold i visse af gravhøjene har betydet, at den eller de gravlagte er yderst velbevarede. I yngre bronzealder gik indbyggerne fra jordfæstegrave til at brænde de døde på et ligbål og begrave dem i brandgrave. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links