Oversigt, set fra ØSØ
.
Oversigt, set fra SSV
.
Oversigt, set fra S
.

Faktaboks

Kommune
Bornholms Regionskommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
513415
Sted- og lokalitetsnummer
060107-81
Anlæg
Gravrøse, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.); Vejmærke, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Matr.nr.: Rø, matr.nr. 111, Afd. 45 Røse, ca. 0,75 x 8 m. Noget ødelagt i overfladen. Græsklædt i skov.

Undersøgelseshistorie

1877
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidTo Stenhøje eller store Røser [sb.80-81],12 til 15 Alen i Diameter,den sidstanførte [sb.81] kaldes nu ogsaa "Stenvarpen", fordi derpaadens Top er anlagt en Pyramide af henkastede Stene (oldn."verpa" = kaste), for at tjene til Mærke ved Vandringer tværs over Lyngen. Lignende "Stenvarper" findes ogsaa andre Steder paa Bornholm, og de ere vistnok ikke at regne for egentlige Oldtidsminder.
1943
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidRøse, ca 3/4 x 8 m. Noget ødelagt i Overfladen. Græsklædt i Skov.
1943
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1962
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, ArkæologiFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Gravrøse

Røse, gravhøj bygget af større og mindre sten, på svensk også kaldet rør, på engelsk cairn. Røse har vid udbredelse i tid og rum, fra stenalderens megalitgrave til bronzealderens og jernalderens høje. I Danmark findes røser især på Bornholm. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links