Oversigt set fra NV
.
Oversigt, set fra VSV
.
Bakketoppen set på langafstand, set fra S
.

Faktaboks

Kommune
Bornholms Regionskommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
513425
Sted- og lokalitetsnummer
060107-82
Anlæg
Borg/Voldsted, Udateret (dateret 500 f.Kr. - 1800 e.Kr.); Bautasten, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.); Tro og tradition, uspec undergruppe, Udateret (dateret 250000 f.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Stenvold langs vestsiden og sydenden af den naturlige klippekam kaldet "Borgen". Volden, der er opkastet af løse sten, har visse steder et tværmål på ca 5 m og er op til 1 m høj. Den N-S gående del er knapt 150 m lang, den Ø-V gående ca 75 m. I det SØ-lige hjørne er den gennembrudt af en skovvej fra nyere tid.

Undersøgelseshistorie

1877
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid"Borgen". Den anføres paa Mansas Kaart over Bornholm og omtales i Traps Bornholms-Beskrivelse som "en Bjergknold med et lidet Plateau ovenpaa, hvor der formentlig har ligget et Fæste", - men der tilføjes:"Spor deraf findes dog ikke". Det lykkedes mig imidlertid ved Skovopsynsmandens Hjælp at finde aldeles bestemte Spor af en Vold fra Oldtiden, om end lidt længere mod Nordvest (nærmere den nordre Borgdal) end Sagnet antager som Borgens Plads. Volden gaar omtr. 50 Alen i Retning fra Ø. til Vest og derpaa 400 Alen i Syd til Nord og bestaar blot af løse Stene. Mærkelig nok har der ved Sydvesthjørnet af Borgen staaet 3 Bavtastene, af hvilke de 2 største (omtr. 3 Alen høje) for nogle Aar siden [før 1877] ere blevne borttagne af Skovopsynsmanden, den tredje og mindste staar endnu, men i en hældende Stilling...
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, ArkæologiFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Bautasten

Bautasten er aflange, opretstående sten sat over en gravlagt person som en del af gravstedet. Nogle bautasten er sat, uden at der findes en grav, og derfor rejst som en slags kenotaf over en person, som døde et andet sted. Bautasten kendes fra flere steder i landet og findes i meget stort tal på Bornholm. Læs videre her.

Voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Borg/voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Udateret

I visse tilfælde er det ikke umiddelbart muligt at datere et fortidsminde uden at foretage en nærmere undersøgelse. Da beskyttede fortidsminder er fredede – også for arkæologer – er det ikke altid muligt at datere anlægget, før der foretages en videnskabelig undersøgelse. I de tilfælde, hvor fortidsmindets præcise alder er ukendt, eller der er tvivl om dateringen, anvendes betegnelsen udateret. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links