Oversigt, set fra S
.
Oversigt, set fra ØSØ
.
Oversigt, set fra NØ
.

Faktaboks

Kommune
Bornholms Regionskommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
51342
Sted- og lokalitetsnummer
060106-121
Anlæg
Gravrøse, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Original fredningstekst

Høj, "Tudehøj", 1,75 x 15 m. Større tilgroet sænkning i top og mod V. Græsklædt i skov. NMI: Røse, "Tudehøj" .......

Undersøgelseshistorie

1873
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidTudehøi er en Kæmpehøi, 26 Alen i Tværmaal, men temmelig lavtliggende paa en naturlig Høide, vistnok ved den nordvestlige Side af Matr.No.95ab. Af Høiens Midte er en ikke ubetydelig Deel borttaget, hvorved det sees, at Høien indeholder meest Steen med Jord imellem. Bevoksning: 1985: Græs, Løvkrat og Løvtræer
1881
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid"Tudehøi" er en stor Stenrøse. Bevoksning: 1985: Græs, Løvkrat og Løvtræer
1943
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidRøse,"Tudehøj", 1,75 x 15 m. Større tilgroet Sænkning i Top og mod Vest. Græsklædt i Skov.
1943
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1943
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1985
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorStenhøj. 1,5 x 13 m. "Tudehøj". I skov. Nedgravning 7 m Ø/V, 4 N/S, midt i højen, 0,7 m dyb. Fra NV 1 m bred grøft til sænkningen, NV/SØ. Adskillige sten synlige i krater, højens overflade noget ujævn p.g.a. gammel rodvælter. Skovvej tæt SØ for højen. 3 m fra højfod grantræsskov 3 m fra højfod i n og V. åben birkeskov Ø for højen, nyligt ryddet. Vestlige del af højen bevokset med unge birk og eg. Enkelte ved højens Ø-fod. Indgår i pleje kommunen. Bevoksning: 1985: Græs, Løvkrat og Løvtræer
2009
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi

Gravrøse

Røse, gravhøj bygget af større og mindre sten, på svensk også kaldet rør, på engelsk cairn. Røse har vid udbredelse i tid og rum, fra stenalderens megalitgrave til bronzealderens og jernalderens høje. I Danmark findes røser især på Bornholm. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links