Marksystem
.

Faktaboks

Kommune
Bornholms Regionskommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
51341
Sted- og lokalitetsnummer
060106-120
Anlæg
Gravrøse, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.); Voldgrav, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.); Marksystem, Oldtid (dateret 1100 f.Kr. - 374 e.Kr.)

Original fredningstekst

Høj, "Stenrøret", ca. 1 x 20 m. Bestående af mindre sten, der er dynget op omkring en stor klippeblok. Nylig restau- reret. Ubevokset i skov. NMI: Røse, "Stenrøret" .........

Undersøgelseshistorie

1820
Museal udgravning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidUdgravning af partier af røsen uden fund.
1881
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid"Stenrøret" kaldes en mægtig stor Stendynge, sammenhobet omkring en vældig Klippeblok. Der kan ingen Tvivl være om, at det er en Begravelse men en Undersøgelse vilde sikkert blive for kostbar i Forhold til Udbyttet. Mest Lighed har Stedet med Voldgravene i Bugten ved Salene nordlig fra Gudhjem.
1943
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidRøse, "Stenrøret", ca 1 x 20 m., bestaaende af mindre Sten, der er dynget op omkring en stor Klippeblok. Nylig restaureret. Ubevokset i Skov.
1943
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1943
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1985
Museal rekognoscering - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorAgersystem Skelvolde og terrassekanter
1985
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorStor røse, 2,5 x 15 m. "Stenrøret" i skov. Røsen opbygget omkring stor sten 2,5 m høj, 7,5 NØ/SV x 5 m bred omgivende stendynge 1,25 m høj. Spadsersti omkring højen. Selve højen uden bevoksning ved højfod dog begyndende opvækst af blåbær, brombær, ung eg og mos. 6 skåltegn på den store sten. Stenen skråner mod SØ. 1 lille skåltegn, 5 ca. 10 cm store skåltegn midt på klippens Sø-lige del. Klippen er overgroet med lav, der kan vise sig flere skåltegn hvis stenen renses. Indgår i pleje. kommunen. ** Seværdighedsforklaring ** Flot stenrøse uden vegetation, meget illustrativ.
2009
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi

Gravrøse

Røse, gravhøj bygget af større og mindre sten, på svensk også kaldet rør, på engelsk cairn. Røse har vid udbredelse i tid og rum, fra stenalderens megalitgrave til bronzealderens og jernalderens høje. I Danmark findes røser især på Bornholm. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links