Stor sten i sænkning i højens top, set fra Ø
.
Oversigt set fra SSV
.
Oversigt set fra SØ
.

Faktaboks

Kommune
Bornholms Regionskommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
51343
Sted- og lokalitetsnummer
060105-64
Anlæg
Gravrøse, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.); Bautasten, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.); Brandgrav (uspecificeret type), Oldtid (dateret 1100 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Original fredningstekst

Høj, "Stjernehøj", 1,5 x 15 m. I toppen en 3 m lang sten, en del omgravet. Ved foden mod S en større sten. Lyngklædt i lyng.

Undersøgelseshistorie

1820
Museal udgravning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1884
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid"Stjærnehøj"/en anselig Stenhøj, omtr. 25 Alen i Diameter, men noget udgravet fra Toppen. Ovenpaa ligger en stor Sten, 5 Alen lang og indtil 2 Alen bred, rimeligvis en omfalden Bavtasten, og ved Højens Fod mod Syd ligger en lignende, men noget mindre. Bevoksning: 1985: Lyng, Løvkrat og Løvtræer
1943
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, "Stjernehøj", 1,5 x 15 m. I Toppen en 3 m l. Sten, en Del omgravet. Ved Foden mod Søen større Sten. Lyngklædt i Lyng.
1943
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1943
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1985
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorStenhøj, "Stjernehøj", i skov. 1,5 x 12 m. Virker højere set fra NV. Stor sten midt i højen, 3,5 m ØV x 1,5 x 1,5 m. Udgravning omkring hele stenen. Større nedgravning i S-SØ, 2 m i dia. 1 m dybt. Udgravning næsten igen tildækket. Enkelte synlige sten i sænkningen. Flere sten synlige på overfladen. Udgravning også N og NV for stenen, 0.6 m dyb. NV for stenen endnu en synlig. Profilgrøft 0,75 m bred. Grøften igen delvis tildækket. Bevokset med unge egetræer, enkelt fyr midt på højen. Tæt underbevoksning med lyng, blåbærbuske og hindbær. Lyng især på S og Ø del. I S henligger lidt nyt kvas, vil iflg. ejer snart blive fjernet. Bevoksning: 1985: Lyng, Løvkrat og Løvtræer
2009
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi

Brandgrav

Brandgrav er en betegnelse for en gravlæggelse, hvor den døde person er blevet kremeret og derefter gravlagt enten i en nedgravning i jorden eller i en urne. Brandgravene var en kendt gravform i oldtiden, men blev først for alvor udbredt fra yngre bronzealder (ca. 1100-ca. 500 f.v.t.) og frem. De ældste kendte brandgrave stammer fra jægerstenalderen (ca. 12.800-3950 f.v.t.). Læs videre her.

Bautasten

Bautasten er aflange, opretstående sten sat over en gravlagt person som en del af gravstedet. Nogle bautasten er sat, uden at der findes en grav, og derfor rejst som en slags kenotaf over en person, som døde et andet sted. Bautasten kendes fra flere steder i landet og findes i meget stort tal på Bornholm. Læs videre her.

Gravrøse

Røse, gravhøj bygget af større og mindre sten, på svensk også kaldet rør, på engelsk cairn. Røse har vid udbredelse i tid og rum, fra stenalderens megalitgrave til bronzealderens og jernalderens høje. I Danmark findes røser især på Bornholm. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links