Faktaboks

Kommune
Køge Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
352724
Sted- og lokalitetsnummer
050108-8
Anlæg
Borg/Voldsted, Middelalder (dateret 1067 e.Kr. - 1535 e.Kr.)

Original fredningstekst

Tågerød voldsted. Voldstedet består af en uregelmæssig firesidet banke, der hæver sig indtil 3 m over de omgivende gravsænkninger. Vold- stedet anvendes som have og gartneri; midt i det fredede areal ligger et beboelseshus og et udhus. Det fredede areal danner en kvadrat, der måler ca. 80 x 80 m. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, be- plantning, bebyggelse eller henkastning af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Det er dog til- ladt at anvende det fredede areal som have og gartneri i samme omfang som hidtil.

Undersøgelseshistorie

1971
Tinglysning - Kulturstyrelsen
1983
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorTågerød voldsted. Som beskrevet på blåt kort. Største højde i S og SØ. Lavest i N, hvor det er helt i plan med tilstødende pløjemark. Udgøres nu af have med beboelseshus og udhus. Adgang kun ad private veje. Ejer ønsker kopi af blåt kort mm.
2003
Diverse sagsbehandling - Køge Museum
2003
Institutionssag uden journaldata - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde Museum

Voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Borg/voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Middelalder

Middelalderen er betegnelsen for den periode, der følger umiddelbart efter vikingetiden. I løbet af ældre middelalder blev mange af de danske købstæder grundlagt, ligesom der skete en voldsom bebyggelsesudvidelse på landet med etablering af mange nye landsbyer. Hertil kommer etablering af borge og senere herregårde på store og små voldsteder overalt i landet. En del af disse er i dag bevarede som fortidsminder. Det samme gælder eksempelvis en række ruiner af delvis nedrevne bygningsværker både i byerne og på landet samt gravsteder, ødekirkegårde og helligkilder. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links