Faktaboks

Kommune
Køge Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
352722
Sted- og lokalitetsnummer
050112-4
Anlæg
Borg/Voldsted, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Voldgrav. En vandfyldt voldgrav, der nærmest har et buet forløb, og som udgør den nordlige og østlige del af et gravsystem, der har omgivet den sløjfede borgbanke (Herlufsted voldsted). Gravens ca. 1 m høje kanter er træbevoksede. Det fredede areal er 12-15 m bredt og ca. 100 m langt, og fredningsgrænsen forløber langs gravens overkant. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller på nogen måde beskadiges ved gravning, pløjning, be- plantning, bebyggelse eller henlæggelse af jord, sten og af- fald eller på nogen anden måde forstyrres. Oprensning af voldgraven samt forsætlig ændring af vandstanden må kun finde sted i samråd med rigsantikvaren.

Undersøgelseshistorie

1857
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid[Levn af volde og grave fra den nedlagte herregård Herlufstrup].
1971
Tinglysning - KUAS, Fortidsminder
1983
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorVoldgrav, til størstedelen vandfyldt. En del siv vokser dog i graven. Se i øvrigt beskrivelse på blåt kort. Gravens sydlige kortende helt tilvokset med siv. Nordlige langside tilvokset med siv. Beliggende midt i ager, ca 250 m fra privat skovvej+yderl. ca 800 m fra offentlig vej.
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde Museum

Voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Borg/voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links