4738 kammer. Set fra Ø.
.
4734 oversigt. Set fra ØSØ.
.

Faktaboks

Kommune
Faxe Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
35264
Sted- og lokalitetsnummer
040217-16
Anlæg
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.)

Original fredningstekst

Dysse med rektangulært kammer. Kammeret er sat af fire sten og orienteret VNV - ØSØ. Længden af sidestenene i kammerets nord- og sydside er 1,8 m. Den vestlige gavlsten er på plads, den østlige er væltet ind i kammeret. Kammerets indvendige højde er 0,6 m. Kammeret er omgivet af en bevaret højrest, der måler 0,5 x 5,0 x 10,0 m, orienteret omtrent Ø-V. Ved højfoden findes i SV en stor sten, muligvis en randsten.

Undersøgelseshistorie

1976
Uspecificeret aktivitet - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1976
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidDysse med rektangulært kammer. Kammeret er sat af fire sten og orienteret VNV-ØSØ. Længden af sidestenene i kammerets nordog sydside er 1,8 m. [[Indv. bredde: 0,4-0,6 m]]. Den vestlige gavlsten er på plads, den østlige er væltet ind i kammeret. Kammerets indvendige højde er 0,6 m. Dæksten mangler. Kammeret er omgivet af en bevaret højrest, der måler 0,5 x 5,0 x 10,0 m orienteringen er omtrent Ø-V. Ved højfoden findes i SV en stor sten muligvis en randsten.
1983
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorDysse i højrest. Højen er afgravet i S og Ø. I Ø mangler græsbevoksning og nogle småstene ligger synlige i sand. Herfra ind mod kammeret en aflang, lav fordybning. Højen er iøvrigt uregelmæssig til formen og ujævn og ligner nærmest et mulddepot. Kammeret er sat af 4 stene, de 2 1,3-1,4 m. lange og 0,5 m. brede og danner langsider i et Ø-V-orienteret kammer. V- kortside er sat af en 0,5 m. bred sten. Højen er bevokset med græs og nælder. Midt i kammeret står 2 hybenbuske. Svært at bestemme tidspunkt for beskadigelsen. Bør restaureres! 10-15 m. fra højen et par mulddepoter i skel. Fra grusgravning ? Jvf. F53-190. Bevoksning: 1983: Græs og Løvkrat
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dk

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Jættestue

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links