Faktaboks

Kommune
Køge Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
352723
Sted- og lokalitetsnummer
050112-12
Anlæg
Vandfyldt grav, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Voldgrav. En ca. 8 m bred og ca. 2 m dyb delvis vandfyldt voldgrav, der i vest, nord og øst omgiver et rektangulært areal. Den vestlige og østlige grav er ca. 160 m lang, den nordlige ca. 100 m. Gravens kanter er træbevoksede. Fredningsgrænsen forløber langs gravens øvre kanter. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller på nogen anden måde beskadiges ved gravning, pløjning, be- plantning eller henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Oprensning af voldgraven samt forsætlig ændring af vandstanden må kun ske med rigsantikva- rens samtykke.

Undersøgelseshistorie

1983
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorVoldgrav, som beskrevet på blåt kort, dog ikke vandfyldt. Parken meget tilvokset af unge bøgetræer og krat. Dog synes et ca 5 m bredt bælte langs graven i V og N at være friholdt for bevoksning. Den nordlige voldgravs nordlige side er bevokset med krat, bla. nælder. Østlige voldgravs vestre side ligeså, mens dens østre side (yderrids) skæmmes af et par affaldspladser. Nede i selve graven (østre) er kastet en del skrald (et par olietønder og petroleumsdunke, et bildæk,gamle spande m.m. samt grene).
2008
Afventer oplysninger - Det Kulturhistoriske CentralregisterVandfyldt grav
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde Museum

Vandfyldt grav

Voldgrav, gravet kanal anvendt som befæstningsanlæg i forbindelse med borge. I Danmark kendes voldgrave fra forhistoriske anlæg, fx trelleborge. De fleste af borgene i middelalderen var befæstet med en eller flere volde og grave. Voldgrave forekommer som regel sammen med en vold, men kan også optræde alene eller sammen med en ringmur. De kan være tørre eller fyldt med vand. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links