4709 voldgraven i N. Set fra V.
.
4707 voldgraven i Ø. Set fra N.
.

Faktaboks

Kommune
Faxe Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
36268
Sted- og lokalitetsnummer
040217-18
Anlæg
Borg/Voldsted, Middelalder (dateret 1067 e.Kr. - 1535 e.Kr.); Bygning, Middelalder (dateret 1067 e.Kr. - 1535 e.Kr.); Voldgrav, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Voldsted ved Storgård Voldstedet, der ligger på den vestlige spids af et bakkedrag, består af en ca. 75 m lang banke, der er orienteret i nord- sydlig retning. Mod nord er en ca. 5 m bred tør grav. På bankens sydspids er en nærmest rund banke, hvis diameter er ca. 20 m. Den vestlige del af voldstedet er udpløjet, den østlige be- vokset med træer. Voldstedet ligger ca. 300 m nordøst for Storgården i vestskellet af Storgård skov. Fredningsgrænsen går i øst og vest parallelt med skovskellet, ca. 35 m på hver side af dette. Mod nord går grænsen langs gravens ydre overkant, og i syd i en linje parallelt hermed i en afstand af ca. 80 m. Ovennævnte mindesmærke må ikke udjævnes, ændres, fjernes eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, beplantning, bebyggelse eller henkastning af jord, sten og affald, Arealet vest for skovskellet må dyrkes i samme omfang som hidtil.

Undersøgelseshistorie

1883
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidTæt ved Skjellet af Storgaard-Skoven er et nu meget udpløjet Voldsted. Selve Borgpladsen er rundagtig c. 60' i Diam. Gravene skulle have været c. 8 Al. dybe. Pladsen sløjfedes først for c. 10 Aar siden [1873], den laa indtil da inde i Skoven. En Arm af Voldgraven strækker sig ind i Skoven og paa en ved den afskaaren Plads ses en firsidet 29 x 18' vid Fordybning i NV-SØ. Munkestene ere opgravne her.
1969
Tinglysning - KUAS, Fortidsminder
1980
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorVoldsted. Som beskrivelsen, dog med den tilføjelse, at den tørre grav fortsætter langs den N-lige del af voldstedets Ø-side over en strækning på ca. 40 m., lidt S herfor et vandhul. Den nærmest runde banke ligger SV-ligt i anlægget. Ejeren fortalte, at der undertiden pløjes munkesten op på stedet. Bevoksning: Dyrket (ager), træer. Omgivelser: Dyrket (ager), skov.
1999
Anmeldelse fra privat - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1999
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1999
Institutionssag uden journaldata - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dkFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Borg/voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Middelalder

Middelalderen er betegnelsen for den periode, der følger umiddelbart efter vikingetiden. I løbet af ældre middelalder blev mange af de danske købstæder grundlagt, ligesom der skete en voldsom bebyggelsesudvidelse på landet med etablering af mange nye landsbyer. Hertil kommer etablering af borge og senere herregårde på store og små voldsteder overalt i landet. En del af disse er i dag bevarede som fortidsminder. Det samme gælder eksempelvis en række ruiner af delvis nedrevne bygningsværker både i byerne og på landet samt gravsteder, ødekirkegårde og helligkilder. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links