9443 oversigt. Set fra ØNØ.
.
9432 oversigt. Set fra VSV.
.

Faktaboks

Kommune
Faxe Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
362610
Sted- og lokalitetsnummer
040205-9
Anlæg
Bro, Udateret (dateret 1066 e.Kr. - 2000 e.Kr.)

Undersøgelseshistorie

2018
Diverse sagsbehandling - KulturstyrelsenAfventer data
2018
Museal besigtigelse - Museum SydøstdanmarkBro over Orned Å. Broen udgør en del af Freerslev Overdrevsvej. Broen er 5,5-7,5 m lang ØNØ-VSV, 5 m bred NNV-SSØ og højde 1,5-2 m målt fra bund af å til top af betonkant. Broen konstrueret af kilekløvede og ikke-kløvede ca. 30-100 cm store marksten og tørt, dvs. uden brug af bindemiddel mellem stenene. I alt 9 overliggere 120-130 cm x 25-75 cm brede og 30 cm høje. Nordsiden er ca. 4 m bred og 150 cm høj (støbt beton ikke medregnet) og sydsiden er ca. 5 m. Selve gennemløbet er ca. 115 cm højt og ca. 80-110 cm højt og 45-70 cm højt. De støbte betonkanter i toppen af hver side er 5,5 m Ø-V i nord og 7,5 m i syd. I nord er betonkanten 40-50 cm dyb og i syd er der anvendt beton udvendigt på stenkonstruktionen. Der er sat gelændre i toppen af betonkanterne. Tidspunkt for konstruktion af broen kendes ikke, men den kan være bygget i 1800-tallet. Sofiedal blev dannet i 1682. Der optræder først en vej på stedet på Original 1 kort gældende 1880-1983 og på højt målebordsblad (1842-99).
2018
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dk
2018
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dk

Bro

Broer er blevet bygget siden forhistorisk tid, dog i begyndelsen i en primitiv form, hvor træstammer eller langstrakte klippestykker blev væltet hen over en kløft eller et mindre vandløb. I takt med mere organiseret transport af mennesker og gods opstod behovet for permanente broer. Dette blev først erkendt af sumererne og egypterne, som for over 5000 år siden byggede et betydeligt antal buebroer af murværk, og af kineserne, der opførte broer for over 4000 år siden. For de permanente broer var det foretrukne byggemateriale mursten eller natursten; sidstnævnte er det mest holdbare af alle, som det bevidnes af de mange broer og bygværker, der har overlevet gennem flere tusinde år. Læs videre her.

Udateret

I visse tilfælde er det ikke umiddelbart muligt at datere et fortidsminde uden at foretage en nærmere undersøgelse. Da beskyttede fortidsminder er fredede – også for arkæologer – er det ikke altid muligt at datere anlægget, før der foretages en videnskabelig undersøgelse. I de tilfælde, hvor fortidsmindets præcise alder er ukendt, eller der er tvivl om dateringen, anvendes betegnelsen udateret. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links