4772 kammer ved S-ende. Set fra VSV.
.
4784 oversigt. Set fra SV.
.
4770 oversigt, NNV-ende. Set fra NNV.
.

Faktaboks

Kommune
Faxe Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
36274
Sted- og lokalitetsnummer
050109-9
Anlæg
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Højsagn, Nyere tid (dateret 1900 e.Kr. - 1999 e.Kr.)

Original fredningstekst

Dekl.tingl. 24.5 1932 og 31.1. 1902 (Lensgreve Moltke til Bregentved). Tinglyst på samledokument 23.3. 1942. Langdysse i Fredskov, ca. 1,75 x 8 x 20 m. Store anselige randsten, N 4, Ø 9, V 10. Randsten for S-enden mangler. Jord- højen velbev., sænkning henimod N-enden. Omtrent i midten aflangt kammer med 2 meget svære bæresten for enden af kam- ret, indgangssten i Ø, 3 gangsten. Ingen dæksten. Bev. med store bøge. NMI: ....... meget svære bæresten i dyssens længderetning. Bæresten for enden .........

Undersøgelseshistorie

1875
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidPaa en lidt skraanende Flade ligger en stor Langdysse. I Sydenden mangle Randstene, og to Brudstykker af Sten ligge omtrent paa de Steder, hvor Randstenene maa have staaet, i det nordøstre Hjørne mangler en Sten, en anden er stærkt beskadiget, ellers findes alle Randstenene (de paa Planen sgrafferede ere sunken mere eller mindre ud fra deres Plads). I Midten er Jordhøien høiest og naar næsten til Toppen af Randstenene, medens disse næsten staa frit ved Enderne, hvor Høien sænker sig. De største Randsten rage 4-4 1/2 Fod op over Jordfladen. Jordhøien er velbevaret med Undtagelse af et Hul henimod Nordenden, fremkommen ved Borttagelse af Sten eller muligvis af en Gravkiste. Kammeret i Midten, nu 4 1/2 Fod dybt, mangler Dæksten og er tomt, det er dannet af 3 ualmindelig svære Sten og 1 lavere mod Øst, som støttes af en anden. Udenfor de to sidste Sten rage 3 Sten op af Jordfylden, som synes at have dannet et Slags Indgang. Længderetning Nord-Syd. (Pl.XX).
1875
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1941
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidLangdysse i Fredskov, ca. 1 ]/[ 3/4 x 8 x 20 m. Store anselige Randsten N 4, Ø 9, v 10. Randstene for S. Enden mangler. Jordhøjen velbev. Sænkning henimod N. Enden. Omtr. i Midten aflangt Kammer med 2 meget svære Bæresten i Dyssens Længderetning. Bæresten for Enden af Kammeret. Indgangssten i Ø, 3 Gangsten. Ingen Dæksten. Bev. med store Bøge.[Også fredn. i 1932].
1941
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
2007
Anmeldelse fra privat - Sydvestsjællands MuseumMeddeler fortæller at han som barn med en kammerat ville til dyssen på skuddag, men ikke turde. Hans mor, der havde gået på Ingelstrup Skole, havde fortalt ham et sagn: "På Stenkildedyssen kommer en trebenet hane frem på skuddag og galer". Sagnet registreret uden journalnummer i forbindelse med SVM j.nr. 2003034.
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dkFortidsmindet blev fundet som beskrevet. Mod S tre væltede mulige randsten.

Langhøj

Som navnet antyder, er langhøje aflange gravhøje med et rektangulært grundplan. De første langhøje blev opført allerede i den første periode af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.) og havde ligheder med de gravformer, som også anvendtes i kystområderne ved Østersøen og i området ud mod Atlanterhavet. Arkæologiske undersøgelser viser, at der over store geografiske områder har været udført ensartede ritualer ved langhøjene. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Jættestue

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links