4792 inskription på nordvestside af NV-ligste dæksten på gang. Set fra NV.
.
4786 oversigt. Set fra S.
.
4528 top af høj. Set fra SØ.
.

Faktaboks

Kommune
Faxe Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
36273
Sted- og lokalitetsnummer
050109-8
Anlæg
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.)

Original fredningstekst

Rest af stengrav 1,5 x 8 m. Selve kamret næsten fuldst. sløj- fet. Et stykke af gangen som vender mod SØ, er bevaret, med 2 overliggere og 3 bæresten synlige. Nogle sten af kammeret synes at være på plads. På toppen ungt egetræ. I ager.

Undersøgelseshistorie

1875
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidPaa en lille Bakke paa højtliggende, bølgeformigt Terræn ligger en stærkt forstyrret Gangbygning. Jordhøjen er omtrent 50 Fod i Tværmaal med en Højde af omtrent 3 Alen. Et Stykke af den næsten 3 Fod brede Gang, som vender mod Sydøst er bevaret. Selve Kammeret er næsten fuldstændig ødelagt, efter Hullet at dømme, hvorfra Stenene ere tagne, maa det have været en anselig Stue med Længderetning lodret paa Gangens. Hverken vestlig for denne Høj eller paa Matr.Nr.10 mindedes man, at der havde ligget Høj eller Dysse, hvilket man efter ældre Kort skulde formode.
1941
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidRest af Stengrav 1 1/2 x 8 m. Selve Kammeret næsten fuldst. sløjfet. Et Stykke af Gangen, som vender mod SØ, er bevaret med 2 Overligger og 3 Bæresten synlige. Nogle Sten af Kammeret synes at være paa Plads. Paa Toppen ungt Egetræ. I Ager.
1941
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dkFortidsmindet blev fundet som beskrevet. På øverste (dæk-?) sten er indhugget: "5 JUNI 1915 FIK KVINDEN VALGRET".

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Jættestue

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links