1554 oversigt fiskedam syd for voldgrav. Set fra NV.
.
1564 mindesten på top. Set fra SØ.
.
1561 en gangsti fører fra dæmning i NNØ mod vest op ad borgbanken i NV. Set fra Ø.
.

Faktaboks

Kommune
Næstved Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
362533
Sted- og lokalitetsnummer
050711-28
Anlæg
Borg/Voldsted, Udateret (dateret 250000 f.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Fr.nr. 3625:33 Tybjerg voldsted. Voldstedet består af en omtrentlig cirkulær borgbanke, der måler 35 m i diameter ved voldgravens vandspejl og 18 m i diameter på den flade top. Banken er ca. 4 m høj målt fra vandspejl og på alle sider omgivet af en vandfyldt og omtrentlig cirkulær voldgrav. Voldgravens bredde målt fra top af ydre voldgravskant til borgbanken er i nord og vest ca. 9 m og i øst og syd 14-18 m. Den ydre voldgravskant er 1-3 m over vandets overflade. Voldgravens vanddybde anslås til mellem 1 og 2 m og de ydre voldgravs¬kanter skråner let indad fra top mod bund. Terrænet omkring voldgraven skråner nedad ca. 3 m fra nord til syd. En dæmning tværs over voldgraven i NNØ er ikke omfattet af fredningen. Voldstedet ligger i parken til Tybjerggård.

Undersøgelseshistorie

2009
Diverse sagsbehandling - Det Kulturhistoriske CentralregisterMangler oplysninger.
2014
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dkFortidsmindet blev fundet som beskrevet.
2015
Museal besigtigelse - Museum SydøstdanmarkVoldsted anlagt på sydside af bakkekam og omtrent cirkulær borgbanke omgivet af vandfyldt voldgrav. En dæmning adskiller i syd voldgraven og den lavere liggende mulige fiskedam. Denne dæmning er 8-12 m bred og ca. 1 m højere end vandspejlet i voldgraven og 1,5-2 m højere end vandspejlet i dammen. I den ydre voldgravskant i syd er en betonbygget vandstandsreguleringsindretning. Det meste af borgbanken er bevokset med en art prydbusk (almindelig snebær?) og store løvtræer (ær/ahorn) samt fire mindre ege på toppen. De ydre voldgravkanter er også bevokset med træer. Ifølge lokale oplysninger skulle de fire ege på toppen være plantet til minde om major Anders Lassen. Til hans minde er der på borgbankens top lagt en granitsten med et kors indhugget. Der står desuden en bænk af støbt beton med ben formet som bevingede løver.
2016
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dk.
2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dk.

Voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Borg/voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Udateret

I visse tilfælde er det ikke umiddelbart muligt at datere et fortidsminde uden at foretage en nærmere undersøgelse. Da beskyttede fortidsminder er fredede – også for arkæologer – er det ikke altid muligt at datere anlægget, før der foretages en videnskabelig undersøgelse. I de tilfælde, hvor fortidsmindets præcise alder er ukendt, eller der er tvivl om dateringen, anvendes betegnelsen udateret. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links