7966 oversigt. Set fra NØ.
.
7965 oversigt. Set fra N.
.
Foto, oversigt
.

Faktaboks

Kommune
Næstved Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
362532
Sted- og lokalitetsnummer
050711-8
Anlæg
Mindesmærke, Nyere tid (dateret 1661 e.Kr. - 2009 e.Kr.); Sagnsten, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Sagnsten, -Orestenen-. Stor stenblok, op til 5,1 m lang, 4,6 m bred og 2,5 m høj. Toppen, der har en sadelformet sænkning i øst, skråner fra øst mod vest. Siderne er stejle. Den østlige side er lodret, og i den er indhugget initialer og årstal over ejere fra 1291 frem til nutid. Tinglysningen vil ikke være til hinder for, at denne praksis fortsætter. Sagn: - En troldheks smed stenen fra et klokketårn. - En trold ved Averisi har kastet den efter Tybjerg kirketårn, men stenen kom for langt. - En trold ved Lidemark (variant Menstrup Bjerg) har kastet stenen mod Herlufmagle Kirke, men stenen kom for langt. - Kæmpen i Tybjerg ragede uklar med sin kollega i Herlufmagle og smed den store sten efter ham, men den faldt i skoven. Han blev da så rasende over forbieren, at han døde af det. Det samme vil ske for enhver, der skader stenen. - Karle og piger fra egnen har engang haft dans og lystighed på stenen. - En sten fra Høj ved Arresø Kirke blev kastet på kirketårnet. - Stenen er kastet af en trold i Østerskov ved Glumsø efter Tybjerg Kirke. Stenen står ved en skovsti mellem to bakker. Stenen er forsøgt gravet fri, således at den nu ligger i en sænkning.

Undersøgelseshistorie

1914
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidOrestenen. En meget stor naturlig Sten, 4.50 x 4 M i Tværmaal c 2.75 M. høj. Paa den ene Side er nu indhugget Forbogstaverne paa Tybjerggaards Ejere, begyndene med IS 1291.
2004
Tinglysning - KUAS, Fortidsminder
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dk
2015
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dkFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Mindesmærke

Mindesmærker er erindringssteder over eksempelvis en begivenhed eller en person og består som oftest af en sten med en inskription, der forklarer om anledningen til, at mindesmærket er blevet rejst. Mindesmærker findes overalt i landet og er som regel rejst på det sted, begivenheden fandt sted, eller et sted, som den mindede person havde en tilknytning til. Læs videre her.

Mindesmærker i Danmark

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links