1198 oversigt. Set fra NØ.
.
1197 oversigt. Set fra V.
.
5983 oversigt. Set fra S.
.

Faktaboks

Kommune
Næstved Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
36258
Sted- og lokalitetsnummer
050711-17
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.); Rettersted, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl. : 7/1 1915. Fredlyst af gdr. Jens Chr. Larsen, Kildegård. Fredningen tiltrådt af Gisselfeld kloster. Diplom Afmærkn. : MS 1915, Løjtnant Lassen Galgehøj, 3,5 x 25 m. Toppen danner en 10 m stor flade. Foden noget afskåret og siden mod N. noget afgravet. Anselig. Bev. med spredt lærk. Poppel, hyld o.a.

Undersøgelseshistorie

1888
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidStor Jordhøj "Galgehøj" c. 7 Alen høj. Skal være bleven benyttet som Rettersted for nogle Menneskealdre siden. Højen tilhører Gisselfeld og er fredet (?).
1914
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidGalgebakke, en Høj, 3.50 M. høj, 24 M. i Diam. Toppen danner en mod SV skraanende, 10 M. stor Flade. Foden er noget afskaaren mod Nord, mod Vest er Siderne derimod velbevarede. Bevoxet med store Popler og Fyr.
1940
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid"Galgehøj", 3.50 x 25 m. Toppen danner en 10 m. stor Flade. Foden noget afskaaret og Siden mod v. noget afgravet. Anselig. Bevokset med spredt Lærk, Poppel, Hyld o.a.
1940
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1977
Genstand givet til museum - Næstved Museum1977 fik Næstved Museum to stolper foræret, der menes at være en rest af den galge, der har stået på Galgebakken i Tybjerglille. De stod på stedet endnu i 1960erne, hvor de blev fjernet og anvendt som bygningstømmer, men siden hen altså overdraget museet.
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dk
2014
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dk.
2015
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dkRundhøj. FM-sten sat i højside i SV.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links