borgbanken set fra nord
.
borgbanken set fra vest
.
revnet fuge i muren i syd
.

Faktaboks

Kommune
Svendborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
401711
Sted- og lokalitetsnummer
090103-26
Anlæg
Borg/Voldsted, Middelalder (dateret 1067 e.Kr. - 1535 e.Kr.); Bygning, Middelalder (dateret 1067 e.Kr. - 1535 e.Kr.)

Original fredningstekst

SLOTSBANKEN. Ruinen består af en rektangulær kampestensbygning, hvoraf nu kun nogle få skifter står bevaret. Bygningens største længde er i østvest 10,40 m. Den største bredde - i nord-syd - er 9 m. På hver af bygningens 4 sider fredlyses ca. 1,5 m. Hele det fred- lyste areal bliver da et rektangulært stykke jord af størrelse 13,5 m (øst-vest) x 12 m (nord-syd). Ruinen ligger på en banke "Slotsbanken", og dens nordmur ligger ca. 8 m syd for Øghavens skovs nordgrænse, med hvilken nordmuren er nogenlunde parallel.

Undersøgelseshistorie

1912
Museal udgravning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
1917
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1983
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorRuin af kampestensbygning, orienteret ca Ø-V. Morænens ydersider jorddækket. Sat af rå og kløvet kamp udspækket med cementmørtel (v. restaurering). Inden for sydlige langside en lille, recent nedgravning, tilsyneladende efter "skattejagt". En tilsvarende i V. Beliggende på smuk borgbanke med bred voldgrav i Ø, øvrige sider med (vistnok) naturligt affaldende sider. Det bør overvejes af inddrage selve borgbanken i fredningen. Bevoksning: 1983: Løvkrat og Løvtræer
2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Odense Bys Museer

Voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Borg/voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Middelalder

Middelalderen er betegnelsen for den periode, der følger umiddelbart efter vikingetiden. I løbet af ældre middelalder blev mange af de danske købstæder grundlagt, ligesom der skete en voldsom bebyggelsesudvidelse på landet med etablering af mange nye landsbyer. Hertil kommer etablering af borge og senere herregårde på store og små voldsteder overalt i landet. En del af disse er i dag bevarede som fortidsminder. Det samme gælder eksempelvis en række ruiner af delvis nedrevne bygningsværker både i byerne og på landet samt gravsteder, ødekirkegårde og helligkilder. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links