Faktaboks

Kommune
Faaborg-Midtfyn Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
39158
Sted- og lokalitetsnummer
090414-50
Anlæg
Borg/Voldsted, Middelalder (dateret 1500 e.Kr. - 1535 e.Kr.); Herregårdsanlæg/Slot, Middelalder (dateret 1500 e.Kr. - 1535 e.Kr.)

Original fredningstekst

Østrupgårds voldsted. Voldstedet består af en aflang banke, der måler ca. 70 m i nordøstlig-sydvestlig retning og ca. 45 m i nordvest-syd- østlig retning. I nordvest, sydvest og syd er banken omgivet af en vandfyldt voldgrav. På banken ligger den i henhold til bygningsfredningslovens i kl. A fredede hovedbygning. Vold- stedet benyttes iøvrigt som gårdsplads og haveanlæg. Det fredede areals form og udstrækning fremgår af vedlagte opmåling, hvorpå også fredningagrænsen er indtegnet. De ek- sisterende bygninger berøres ikke af denne fredning. Ovennævnte mindesærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning og tildfyldning eller på nogen anden måde forstyrres. Ny bebyggelse må kun finde sted i samråd med rigsantikvaren. Bortset fra friholdelse for grøde og lign. må oprensning af voldgravene samt for- sætlig ændring af vandstanden ikke ske uden forudgående hen- vendelse til rigsantikvaren. Voldstedet kan iøvrigt benyt- tes som gårdsplads og haveanlæg i samme omfang som hidtil.

Undersøgelseshistorie

1972
Tinglysning - KUAS, Fortidsminder
1988
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorØstrupgårds voldsted forefundet som beskrevet i fredningstekst. Mål i rubrik ovenfor er overført fra deklarationsridset. Ejeren ønskede en samtale om rydning af krat (hovedsagelig snebær) på borgbankens sider men havde travlt under berejsningsbesøget. kontaktes evt. af KBV. Mål: 120x105 m. ** Seværdighedsforklaring ** Overordentlig seværdigt, især for de fredede bygninger men også for den smukke beliggenhed på kanten af ådalen i SØ. Bevoksning: 1988: Græs og Løvtræer
2003
Diverse sagsbehandling - Odense Bys Museer
2005
Institutionssag uden journaldata - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Odense Bys MuseerFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Borg/voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Herregårdsanlæg/Slot

Herregård, oprindelig en større gård, der tilhørte en herre, dvs. en adelsmand. Senere er betegnelsen herregård også kommet til at dække de større gårde, særlig sædegårde eller hovedgårde, hvorunder der hørte bøndergods. Læs videre her.

Middelalder

Middelalderen er betegnelsen for den periode, der følger umiddelbart efter vikingetiden. I løbet af ældre middelalder blev mange af de danske købstæder grundlagt, ligesom der skete en voldsom bebyggelsesudvidelse på landet med etablering af mange nye landsbyer. Hertil kommer etablering af borge og senere herregårde på store og små voldsteder overalt i landet. En del af disse er i dag bevarede som fortidsminder. Det samme gælder eksempelvis en række ruiner af delvis nedrevne bygningsværker både i byerne og på landet samt gravsteder, ødekirkegårde og helligkilder. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links