Fortidsmindet set fra nordvest
.

Faktaboks

Kommune
Faaborg-Midtfyn Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
391515
Sted- og lokalitetsnummer
090428-33
Anlæg
Langhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.); Skåltegn, Bronzealder (dateret 1700 f.Kr. - 501 f.Kr.)

Original fredningstekst

Noget udflydende rest af langdysse. 0,3-1 x 22 x 8 m. Orienteret Ø-V. Højranden mest markant i V og S, hvor den står som et tydeligt afsæt. Ialt ses 10 randsten: i N 3 (alle nær Ø-enden og næsten jorddækkede), i Ø 2, i S2 (nær V-enden) og i V 3. På den sydligste af de sidstnævnte ses 3 skåltegn. Intet spor af kammer.

Undersøgelseshistorie

1976
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1976
Museal rekognoscering - Fyns Oldtid - HollufgårdGravhøj, 0,5-1 x 13 mtr, i NNV 3 store sten, i SØ 2 store sten.
1989
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
1989
Tinglysning - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorNoget udflydende rest af langdysse. 0,3 - 1 x 22 x 8 m. Orienteret Ø-V. Højranden mest markant i V og S, hvor den står som et tydeligt afsæt. Ialt ses 10 randsten: i N 3 (alle nær Ø- enden og næsten jorddækkede), i Ø 2, i S 2 (nær V-enden) og i V 3. På den sydligste af de sidstenævnte ses 3 skåltegn. Intet spor af kammer.
2015
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Odense Bys MuseerEn af de sydlige sten kunne ikke genfindes. Den kan være overgroet.

Langhøj

Som navnet antyder, er langhøje aflange gravhøje med et rektangulært grundplan. De første langhøje blev opført allerede i den første periode af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.) og havde ligheder med de gravformer, som også anvendtes i kystområderne ved Østersøen og i området ud mod Atlanterhavet. Arkæologiske undersøgelser viser, at der over store geografiske områder har været udført ensartede ritualer ved langhøjene. Læs videre her.

Skåltegn

Skåltegn er mindre, cirkulære, indhuggede fordybninger i klippeflader eller på større og mindre sten. Der kendes enkelte skåltegn fra bondestenalderen (neolitikum ca. 4000-1700 f.v.t.), men de forbindes navnlig med bronzealderen (ca. 1700-500 f.v.t.), hvor de var særlig udbredt. De findes enkeltvis eller i grupper af flere skåltegn på samme sten og sammenlignes ofte med bronzealderens lidt mere komplicerede helleristninger, der er indhuggede motiver på klippeflader. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Bronzealder

Bronzealderen afløste stenalderen. Den har fået sit navn fra de mange bronzegenstande, der bl.a. er fundet i gravhøje samt nedsat i moser og åer som ofringer til guderne. Særlig karakteristisk for ældre bronzealder er rundhøjene, hvorfra flere opsigtsvækkende arkæologiske fund kendes, idet særlige bevaringsforhold i visse af gravhøjene har betydet, at den eller de gravlagte er yderst velbevarede. I yngre bronzealder gik indbyggerne fra jordfæstegrave til at brænde de døde på et ligbål og begrave dem i brandgrave. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links